Använd tegelsten som rabattkanter

11 april, 2023

Ett bra sätt för att skapa hållbara rabattkanter är att använda överblivna tegelstenar eller andra stenar som en gräns mellan gräs, gångar och rabatter. Så här gör du.

Fina murar av överblivna tegelstenar skapar vackra miljöer i trädgården.

Ett bra sätt för att använda överblivna tegelstenar är att bygga murar av sten11 som du inte använder. Det går perfekt att mura utan bruk, alltså att lägga stenarna som om de vore murade fast utan murbruk mellan. På så sätt kan du enkelt flytta stenarna när du vill och återanvända dem till något annat.

Fina murar av tegelsten håller jorden kvar i rabatterna.

Bortsett från murar kan man också trycka ner stenarna i marken mellan gräs och odlingsytor, antingen på högkant eller med långsidan upp mot himlen. Ett snyggt och praktiskt sätt att skapa avskilda rabatter och undvika att jorden trillar ut på gången eller gräsmattan.

Fina miljöer där tegelstensraden ramar in rabatten.

Bygg en enkel planteringsbänk
Bygg en odlingshylla av tegelsten och brädor