Beskära eller spara rosen?

6 juli, 2017

När vi planterade en honungsros vid sidan om det minst femtioårig äppelträdet var det svårt att få rosen att trivas. Sedan dess har vi fjäskat, gödslat och vattnat och nu har vi fått en ros som verkligen är värd namnet. Nackdelen är att honungsrosen fullständigt dominerar hela äppelträdet. Och då kommer naturligtvis frågan: ska vi beskära eller spara rosen som den är?

Honungsrosen dominerar hela den södra delen av äppelträdet.
Honungsrosen dominerar hela den södra delen av äppelträdet.

Jag tycker ofta att det är svårt att dra klara gränser mellan det ansade och det vildvuxna. Det är svårt att beskära det man så långe kämpat för att få att växa. Men honungsrosen måste gladeligen ansas. Frågan är bara hur mycket.

Redan förra året var honungsrosen så stor att vi nästan inte fick någon frukt alls på de skuggade delarna av äppelträdet. Det gamla pålitliga äppelträdet som i åratal försett oss med oändliga kilon med äpplen och åtminstone 45 liter äppelmust om året. Förra året blev skörden betydligt mindre än väntat och mustskörden sjönk till dryga 30 liter.

Det är bara några få äpplen som sticker fram genom honungsrosen.
Det är bara några få äpplen som sticker fram genom honungsrosen.

Vänta med att ansa rosen till efter blomningen

Jag kan inte med tanken att beskära rosen redan innan blomning. Därför låter jag blomsterprakten blomma över innan jag tar fram sekatören och beskär rosen grundligt, uppifrån och ner. Målsättningen är att beskära rosen hårt för att släppa in ljus och luft i trädkronan. Förhoppningsvis får jag både en större skörd med äpplen och en fager honungsros. Men först nästa år. Det här året får jag nog acceptera att äppelskörden sjunker flera kilo ner mot botten. Lyckligtvis är äpplena som blir kvar utmärkta att musta.

Jag älskar honungsrosens vackra blommor.
Jag älskar honungsrosens vackra blommor.

 

Miljövänlig shopping kan aldrig rädda världen
Lagra gräsklipp i helt vanliga plastsäckar