Bygg en odlingshylla av tegelsten och brädor

7 april, 2023
Kategori:

På senvåren just innan det är tillräckligt varmt för att plantera ut sådder och omskolade plantor brukar många odlare muttra över att det är fullt i odlingsstationerna. Ett enkelt sätt för att få mer plats är att bygga fler hyllor av material som du redan har. Så här gör du.

Bygg ett tegelstenstorn och lägg sedan brädor mellan tornen. För att stabilisera hyllplanen kan du lägga ett par tegelstenar på brädorna eller fortsätta med fler lager tills tornen är tillräckligt höga för ytterligare ett hyllplan.

Det spelar ingen roll vilken typ av sten som används för att bygga konstruktionen mellan hyllplanen. Det viktiga är att det är tillräckligt mycket plats mellan hyllorna och att stentornen ligger plant och stabilt. Det är inte kul om underlaget plötsligt ger vika och hyllorna raser ner mot marken och drar med sig alla plantor.

Tänk på att bygga tornen tillräckligt höga så att plantorna får plats mellan hyllplanen. Behövs växtljus så får du addera ytterligare ett par varv med tegelsten för att få plats med ljusarmaturerna mellan hyllplanen.

Använd material som du redan har eller får av någon annan

Var noggrann när du lägger ut stenarna och se till att de ligger jämt mot marken. Är det ojämnt kan du plana ut underlaget med sand eller singel. Använd stenar som du redan har, eller hittar på tippen (ett tips brukar vara att leta sten på miljöstationen och ta det som andra kastar). Tänk på att det på vissa återvinningsstationer är förbjudet att plocka med sig saker därifrån. Det går också att hitta överbliven tegelsten eller murblock på Blocket eller Marketplace. Hela upplägget handlar om att bygga hyllor av sådant som du redan har eller får av någon annan. Ska du köpa ny sten är det bättre att köpa hyllor avsedda för odling och spara tegelstenarna åt någon annan.

Det första hyllplanet bör vara på en höjd som innebär möjligheter att skjuta in skrymmande föremål under det nedersta hyllplanet.

Att bygga odlingshyllor av tegelsten och brädor passar bäst i ett skyddat utrymme. Exempelvis ett växthus, en odlingstunnel eller i ett uthus. Ju mer ljusinsläpp desto bättre.

 

Använd tegelsten som rabattkanter
Producera egen jord utan pyralider