Eld, mat och vatten gör dig stark i en krissituation

20 december, 2017

I drygt tjugo års tid har det varit modernt att avrusta beredskapspolisen, civilförsvarsorganisationen och försvarsmakten. Inte en gång har politiker och tjänstemän funderat på vilka konsekvenser det på lång sikt kan få att avveckla beredskapslager och skyddsrum. Idag presenterar Försvarsberedningen sin rapport ”Motståndskraft”.

Jag måste säga att min bok Krishandboken (som släpps i mars) inte kan bli mer aktuell.

Krishandboken ger dig mängder med tips på hur du kan öka familjens förutsättningar att klara sig på egen hand. Släpps i mars månad, men kan redan nu bevakas online.
Krishandboken ger dig mängder med tips på hur du kan öka familjens förutsättningar att klara sig på egen hand. Släpps i mars månad, men kan redan nu bevakas online.

I rapporten slår ordföranden Björn von Sydow fast att ”ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Sjukvården måste stärkas och vi måste återigen bygga nya skyddsrum. Dessutom ska vi som individer utgå från att vi måste klara oss på egen hand i minst en veckas tid, helt utan samhällets resurser. Det innebär att vi måste kunna hålla värmen, laga mat, ordna vatten och ta hand om sjuka och skadade (både människor och djur) på egen hand. Det är nu självhushållets tid är tillbaka. Vi måste återigen lära oss att klara oss själva. Men inte på egen hand – utan i grupp. Ensam är ingen stark.

 

Att elda är ett bra sätt att hålla värmen inomhus. Man kan också sätta upp ett tält på vardagsrumsgolvet och centralisera värmen och sova tätt tillsammans.
Att elda är ett bra sätt att hålla värmen inomhus. Man kan också sätta upp ett tält på vardagsrumsgolvet och centralisera värmen och sova tätt tillsammans.

Det är inte samhället du ska oroa dig för – utan dig själv!

I min värld är kriget ingen stor hotbild. Jag tror inte alls att Sverige kan komma att angripas militärt. Åtminstone inte med bomber och granater, så som vi är vana att se moderna krig. Däremot finns det en stor hotbild mot samhällets fragila system. Våra betalsystem, elektroniska pengar, kommunikationssystem och datoriserade styr- och reglerlösningar. På lång sikt räcker det med ett strömavbrott för att slå ut samtliga moderna datasystem. Även om vi har effektiva backupsystem, både när det gäller data och elproduktion fungerar ingenting i långa loppet utan en kontinuerlig tillförsel av drivmedel. Många kommuner klarar inte ens 72 timmars drift av de mest centrala elbehoven för vatten, värme och sanitet.

Hur fungerar samhället när hotbilden förändras? Illustration: Sebastian Wadsted/Krishandboken.

Privat gäller det naturligtvis att se över sin egen överlevnadsförmåga. Att klara sig i det moderna samhället när klassiska samhällsstrukturer och förmågor inte längre fungerar optimalt. Vad gör man när vattnet slutar att rinna i kranen eller när maten tar slut i butiken?

Enkla solcellssystem kan hjälpa dig att ladda mobilen eller förse en liten cirkulationspump med elektricitet.
Enkla solcellssystem kan hjälpa dig att ladda mobilen eller förse en liten cirkulationspump med elektricitet.

Och vad händer när sjukvårdsinrättningarna inte längre klarar av att ge en adekvat vård eller när ambulans, polis och räddningstjänst inte hinner med sina uppgifter? Även hemtjänst, äldrevård och psykiatri står för stora strukturella utmaningar. Både i kris och konflikt.

Se över familjens beredskapssituation

Så här inför jul är det naturligtvis utmärkt att se över familjens beredskapssituation. Vad har vi för tankar kring olika hotbilder (strömavbrott, betalsystemskollaps eller allvarliga störningar i leverantörsleden med omfattande brister i butikerna) som plötsligt väller över oss? Mobiltelefoner, datorer och surfplattor är utmärkta hjälpmedel i vardagen, men vad gör vi – hur håller vi kontakten med varandra – när varken internet eller telefonsystemen fungerar? Snickra ihop åtgärdsscheman kring hur ni kontaktar varandra i händelse av en samhällsstörning och se över familjens förmåga att hålla värmen i bostaden (finns det någon eldstad, extra filtar och varma underställ?) och skaffa ett spritkök med gott om bränsle så att ni kan laga mat och värma vatten. Köp hem mat med lång hållbarhet (pasta, ris, konserver och pulverrätter) och skaffa några vattendunkar (gärna 10-liters dunkar eftersom de är lätta att bära) för att kunna hämta vatten vid centrala knutpunkter för vattendistribution.

Anmäl dig till en kurs i första hjälpen, hjärt- och lungräddning och basal överlevnad.

Den förberedde överlever. Så enkelt är det!

Anmäl dig till en kurs i första hjälpen. Att veta hur man gör Heimlich manöver kan vara avgörande när någon satt i halsen. Illustration Sebastian Wadsted/Krishandboken.
Anmäl dig till en kurs i första hjälpen. Att veta hur man gör Heimlich manöver kan vara avgörande när någon satt i halsen. Illustration Sebastian Wadsted/Krishandboken.

 

Så gör du egna tändkottar
Eget julgodis till jul