Falsk eller äkta fläder

28 juni, 2019

Så här års blommar nästan hela södra Sverige i fantastiska buskage av fläder. Grönskande buskar med tusentals blommor i vitt. Enkelt att plocka och enkelt att se rätt. Ändå finns det människor som tvekar, av rädsla för att plocka giftig druvfläder. Så här lär du dig se skillnad mellan klassisk vit fläder och druvfläder.

Äkta (vit) fläder blommar med platta blomklasar i stora bestånd i rejäla buskage.
Äkta fläder har vita blommor och blommar i juni och juli månad medan druvfläder har gula blommor och blommar redan i april/maj.

Klassisk fläder Sambucus nigra har platta blomställningar och blommar först i juni och juli månad medan kusinen, den giftiga druvflädern Sambucus racemosa blommar redan i maj. Till skillnad mot klassisk fläder har druvflädern gula blommor och röda bär. Om man bryter av en gren är märgen i grenarna brun, till skillnad mot den ljusa märgen i klassisk fläder. Druvflädern är en stor buske eller mindre träd (max fyra meter högt) med giftiga bär.

Märgen på druvfläder är brun medan vit fläder är alldeles ljus.

Så ser du skillnad på äkta fläder och druvfläder: Vit fläder Sambucus nigra har platta blomställningar (du kan alltså ställa blomställningen upp och ner på ett plant underlag) medan druvfläder har gula blommor, saknar doften av fläder och mer växer som en klase (det går alltså inte att ställa en klase druvfläder upp och ner). Bären blir dessutom starkt röda. Druvflädern blommar redan i april, maj – alltså tidigare än äkta (vit) fläder.

Druvfläderns blommor är gula och utvecklas så småningom till röda bär.

Även sommarflädern är giftig

Det finns ytterligare en växt i samma släkte, sommarflädern Sambucus ebulus som är giftig. Men till skillnad från äkta (vit) fläder är sommarflädern en liten ört med en krypande jordstam som finns förvildad på ett fåtal platser i landet. Sommarflädern blommar samtidigt som vit fläder,  också denna med platt blomställning, men med röda ståndarknoppar. Bladen är parbladiga med två till sex små blad och ett uddblad. Risken för sammanblandning är dock mycket liten då sommarflädern är så låg och är ovanlig i hela landet.

 

 

 

 

 

Fritera fläder och libbsticka
Skapa en egen äng i trädgården