Gurkorna invaderas av spinn och mjöldagg

4 augusti, 2018

Under torra somrar som den här är det mycket svårt att odla gurka utan att förr eller senare drabbas av mjöldagg och spinn. För att slippa mjöldagg är lösningen att begränsa vinden, vattna löpande och skydda plantorna från stressande sol. För att bli av med spinn krävs vanligtvis behandling med spinnsrovskvalster.

Gurka drabbas mycket lätt av spinn (som syns tydligt på bilden ovan).

Växthusspinnkvalster Tetranychus urticae (se bild ovan) drabbar plantor både i växthus, på friland och inomhus. Spinnkvalstren kan man se för blotta ögat – eller med lupp – om man tittar riktigt noga på bladens undersida. De vuxna aktiva honkvalsterna är ovala, smått gulgröna omkring 0,5 mm långa. Om man tittar med lupp kan man se två mörka fläckar på bakkroppens ovansida. Färgen varierar stundtals med födan, medan dvalhonorna (de som övervintrar) är orange eller smått rödaktiga. Hanarna är både mindre och mer osynliga. Växthusspinnkvalstren har först ett larvstadium (med tre par ben) som följs av två nymfstadier (med fyra par ben). Ju varmare det är i växthuset desto snabbare går spinnkvalstrets utvecklingstid. Generellt brukar man säga 16-17 dagar från ägg till ägg, alltså tiden det tar för ett ägg att utvecklas till kvalster som sedan lägger ägg på nytt. Det är effektiva små rackare vi har att göra med.

När djuren suger växtsaft från bladen syns till en början små ljusa/vita prickar som så småningom gör bladen gråvita med ett nästan dammigt utseende. När angreppen blir omfattande vissnar bladen för att till slut trilla av. Man kan då se spunna trådar mellan angripna växtdelar eller runt blad och och hela plantor. Om du tittar riktigt noga på bilden ovan kan du se spinntråden som löper längs kanterna och mellan olika blad på gurkplantan.

Så vad kan man göra för att minska risken för att drabbas av växthusspinnkvalster? 

Bäst effekt brukar det bli om man undviker  att låta plantorna torka ut. I synnerhet inomhus. Spraya  känsliga växter med en sprayflaska för att undvika gynnsamma miljöer. Såväl växthusspinnkvalster som mjöldagg trivs i torra miljöer med relativt höga temperaturer. Under tiden du väntar på att posten ska köra hem dina rovkvalster kan du prova att behandla växterna med såpvatten. Blanda en halv deciliter såpa med 1 liter vatten och spraya rikligt på bladverket, både på angripna blad och blad som riskerar att angripas. Såpa ger visserligen smak på gurkorna – eller tomaterna – som också drabbas av växthusspinnkvalster, men hellre att jag måste skölja frukterna med vatten än att plantorna dör.

Även gurkorna kan bli angripna, men kasta inte frukterna utan skala bort skalet med en potatisskalare innan du äter dem.

Hur skiljer man på spinnrovskvalster och växthusspinnkvalster? 

Det kan vara en aning trixigt att skilja på nyttiga insatta spinnrovskvalster och eländiga växthusspinnkvalster. Rent generellt är spinnrovskvalster något större än växthusspinnkvalster och dessutom har de förstnämnda formen av ett päron som man tydligt kan se om man är utrustad med en god portion fantasi. Fullvuxna rovkvalster kan möjligen tona någon i rött eller rödbrunt (tänk på att även övervintrande dvalhonor, alltså växthusspinnkvalster som övervintrar i växthuset blir röda under hösten och vintern.

Tidig behandling viktigt

Ju tidigare du kommer igång med behandlingen med spinnrovkvalster desto bättre. Rovkvalstren utvecklas som bäst när lufttemperaturen håller sig runt 20-25 °C med en relativt luftfuktighet på över 60%. Under sådana förutsättningar kan spinnrovkvalstren konsumera omkring 5 vuxna spinnkvalster eller 20 ägg och nymfer under ett enda dygn. Ju fler spinnrovkvalster du har desto bättre, men tänk på att spinnrovskvalstren käkar upp varandra och dör ut om det inte finns några elaka kvalster att äta.

Så fort de första tecknen på angrepp syns i växthuset bör du vara snabb med att sätta ut rovkvalster så fort som möjligt. Fördela djuren i hela växthuset, med en kraftfull dominans där angreppen är som störst. Är man för långsam hinner skadorna bli alltför omfattande för att rovkvalsterna ska hinna rädda plantorna, som då vissnar och dör.

Så gör du: Beställ hem nyttiga Spinnrovskvalster Phytoseiulus persimillis från exempelvis nyttodjur.se Kvalstret levereras blandat i ett granulat med omkring 500 kvalster per portion. Öppna inte flaskan förrän du står ute i växthuset då de små rackarna har en förmåga att rymma. Om du inte ser några rovkvalster i locket kan du ösa ut lite i taget på ett vitt papper (du kommer att se hur de springer över pappersarket). Håll flaskan horisontellt och snurra runt flaskan så att rovkvalsterna blandas runt i granulatet. Häll ut små portioner med kvalster på ovansidan av angripna blad eller i dess närhet. Det är inte fel att först duscha bladverken för att rovkvalsterna enkelt ska få fäste. Följ sedan behandlingen konsekvent och besiktiga bladen var tredje, fjärde dag med lupp eller förstoringsglas. Du kommer då att se små röda nyttiga rovkvalster som jagar ännu mindre elaka växthusspinnkvalster över bladen. En fager syn!

Tänk på att växthusspinnkvalster gärna klättrar upp i plantans topp under varma soliga dagar för att värma sig i solgasset medan rovkvalsterna söker skydd i skuggan. Man kan därför hjälpa rovkvalstren på vägen genom att skugga plantorna, eller lufta växthuset så att temperaturen sjunker på insidan så att de återigen blir aktiva.

Det går fort från utbrott tills dess att plantorna ser ut så här utan behandling.

Mjöldagg utvecklas snabbt

Det är verkligen inte kul att upptäcka de första tecknen på mjöldagg . De vita prickarna, som ganska snart övergår till en mjölig hinna som täcker hela bladet och slutligen får det att dö. Den vita mjöliga beläggningen är mjöldaggens mycel och konidier – en slags förökningskropp som bildas genom avsnörning från svampmycel – som växer utanpå bladen medan sugorganen tömmer gurkans bland på näring. Tyvärr gynnas alla typer av bladmögel av torra somrar då växten stressas av värme och sol.

Tvärtemot många andra svampangrepp är utbredningen som störst när det är varmt och soligt och mjöldaggen kräver ingen fukt överhuvudtaget. Istället består mjöldaggssporen av tillräckligt mycket vätska så att den klarar sig utan att behöva tillgång till en fukthinna på bladverket. Lösningen är att odla så resistenta sorter som möjligt och sträva efter en effektiv klimatreglering (vilket kan vara svårt i hobbyväxthus) där man oftast är beroende av manuella insatser och inte kan förlita sig på automatisk fukt, värmereglering och solskydd.

Framgång med bikarbonat

Bortsett från att spraya med såpavatten har de flesta försök gjorts med bikarbonat (inte högre koncentration än 1% då bladen kan få brännskador vid 2%). Tänk på att bikarbonat kan ge en bismak om du sprutar rakt på gurkorna (jag accepterar den risken och skalar istället gurkorna) för att slippa eländet i växthuset.

Plocka bort angripna blad och plantor

Den första åtgärden är som vanligt att plocka bort angripna plantor och blad som redan angripits. Svampsporerna sprids med vinden och far från en planta till en annan utan att de behöver vidröra varandra. Börja med bikarbonatsbehandling så fort du ser minsta tecken på angrepp och fortsätt tills du får effekt (2 gånger i veckan). Försök att begränsa draget och installera en jämna automatisk bevattning om du har råd och möjlighet. Att dessutom duscha bladen med vatten då och då gör ingen större skada (svampen trivs i torra miljöer).

Plocka bort angripna blad och plantor manuellt. Kasta allra helst i soporna för att minska risken för spridning.

Sista lösningen är att spraya bladverken med svavel: Kumulus DF är ett preparat som finns på marknaden och saluförs som behandling av mjöldagg. Kumulus DF består av 80 % svavel och köps som ett vattenlösligt granulat (på nätet eller i välsorterade trädgårdsbutiker). Du blandar granulatet med vatten och sprayar på bladens ovan- OCH undersida (vätskan ska inte rinna av). Undvik behandling när det är som soligast och varmast. Allra bäst effekt brukar behandlingen få tidigt på morgonen då preparatet hinner torka innan solens värme blir för het. I äppelodlingar sprutar man allra helst Kumulus DF efter regn eller under tillfälligt uppehåll i regnet då vätan troligtvis hjälper preparatet att få fäste.

Tänk på att svavel på sikt försurar marken och är negativt för olika former av rovkvalster (om du har sådana i odlingen).

Så blandar du bikarbonatspray: Blanda 2 tsk bikarbonat (10 gram) med en liter vatten.

Vackert staket av smala kluvna pinnar
Kissa INTE i vattnet. Snälla.