Hur mycket gasol och fotogen får du lagra i bostaden?

15 november, 2022

Att bunkra upp med extra bränsle för att kunna driva fotogenkaminer, lyktor, lampor och olika bränslekök under en samhällsstörning är ett utmärkt sätt att förbättra krisberedskapen. Men hur mycket bränsle får man egentligen ha hemma utan tillstånd?

En klassisk fotogenlykta som bjuder på ett mjukt och behagligt ljus.

Mängden gasol och fotogen som får lagras i hemmiljö skiljer sig mellan flerbostadshus och villa, radhus och fritidshus. Rätt rimligt kan tyckas eftersom den sammanräknade mängden bränsle i ett flerbostadshus kan bli rätt omfattande om alla som bor i huset har maximalt med bränsle hemma.

Den som har husbil eller husvagn bör naturligtvis alltid se till att gasoltuberna är fyllda.

I flerbostadshus är det tillåtet att ha maximalt 60 liter gasol hemma. Inne i lägenheten får man bara förvara gasolbehållare som är maximalt fem liter stora, en som används och en i beredskap trots att det bara blir tio liter gasol tillsammans. Resten måste lagras på balkongen, i behållare som är mindre än trettio liter. Gällande brandfarliga vätskor får du förvara en behållare på tio liter inne i lägenheten, men upp till 25 liter på balkongen. Bästa tipset är att förvara gasol och brandfarliga vätskor i ett plåtskåp eller annat skydd på balkongen som skydd från väder och vind. Tänk på att en inglasad balkong räknas som inomhusmiljö och där råder samma begränsningar som inne i lägenheten, alltså gasoltuber på maximalt fem liter.

På balkongen får du förvara större tuber med gasol även om du bor i ett flerbostadshus.

Det är helt förbjudet att förvara gasol eller andra brandfarliga vätskor på vinden eller i källaren i ett flerbostadshus. Man får heller inte förvara gasol eller annan brandfarlig vätska i garage som tillhör flera hushåll. Bilen får däremot givetvis vara fulltankad.

På balkongen i flerbostadshus får du förvara upp till 60 liter gasol i olika behållare på maximalt 30 liter vardera.

I villa, radhus och fritidshus

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus får liksom den som bor i flerbostadshus maximalt förvara 60 liter gasol hemma. Den ska vara uppdelad i behållare mindre än 30 liter vardera som förvaras i ett väl ventilerat utrymme fritt från papper, tyg och annat som kan fatta eld. En vanlig gasolbehållare av typen P11 innehåller omkring 22 liter gasol, medan tankvolymen är drygt 26 liter. Det är också denna volym som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utgått från när de tar beslut om mängden gasol man får ha hemma.

I en villa får du förvara upp till 60 liter gasol i särskilda behållare om maximalt 30 liter vardera.

Man får inte förvara brandfarliga vätskor och sprayburkar på vinden, men däremot i källaren om utrymmet är välventilerat. Vid sidan om huset, i förråd och fristående garage får man förvara högst två gasolbehållare som är mindre än 30 liter vardera utan tillstånd. Här kan man också förvara andra brandfarliga vätskor, sprayburkar och maximalt tio liter annan gas, exempelvis acetylen. Men det kräver att byggnaden är brandtekniskt avskild från bostaden.

Förvara alltid vätskor i sin originalförpackning

Ett bra tips för att minska risken för olyckor och samtidigt vara tydlig med förpackningens innehåll är att aldrig hälla över brandfarlig vätska eller andra kemikalier i förpackningar som inte är avsedda för ett sådant innehåll. Med tydliga etiketter, information och för innehållet avsett material minskar risken för sammanblandning och olyckor betydligt.

FAKTA: Du som vill lagra mer gasol eller annan brandfarlig vätska måste söka tillstånd hos kommunen. Kontakta kommunen för att ta reda på vad som krävs i just din kommun.

 

Så tänder du kakelugnen allra bäst
PW klyven en stabil vedklyv att lita på