Husnummer – skillnaden mellan liv och död

27 juli, 2018

Tillhör du alla de människor som tar för givet att räddningstjänst, polis och ambulans hittar fram oavsett var du bor? Eller har du helt enkelt inte blivit färdig att sätta upp husnumret på fasaden efter det att huset målats om? Oavsett orsak är det dags att sätta upp husnumret för att göra det lättare får blåljuspersonal och brevbärare att hitta rätt hus.

Saknar huset husnummer är det betydligt svårare att snabbt hitta rätt.

Ända sedan 2000 har jag periodvis arbetat på ambulansen. I Småland runt millennieskiftet och några år framåt och sedan i Skåne och Blekinge ända fram till 2017. Såväl då som nu har vi stångats med problematiken att hitta rätt, trots en uppsjö av moderna hjälpmedel som underlättar vårt arbeta att hitta rätt i pressade situationer. Grundproblematiken handlar inte om att hitta rätt – det gör vi alltid förr eller senare – utan att hitta fram så fort som möjligt för att kunna inleda livräddande prehospital sjukvård. Det som de flesta förutsätter ska finnas på plats när du eller jag blir sjuka.

Husnumret – på postlådan eller tydligt på fasaden kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Ett nummer på huset – svårare än så är det inte

Bara en sådan enkel sak som att sätta upp husnumret på fasaden kan innebära skillnaden mellan liv och död. Strunta i snirkliga varianter med bokstäver (inte ens raka bokstäver fyller någon funktion) och sätt upp tydliga 2, 10, 14 eller 38 (alltså husnumret – adressen – där du bor) gärna tillsammans med gatuadressen. Krångla inte till det utan sätt upp numret vid entrén, på postlådan eller ovanför dörren (som syns från gatan) så att blåljuspersonal enkelt kan se vad som står. Tänk på att många utryckningar sker mitt i natten då det är mörkt och svårt att hitta rätt. Det är heller inte fel att möta personalen på gatan – eller åtminstone vid entrén – så blir det lättare för alla inblandade parter. I synnerhet om ni är flera stycken.

Tydliga siffror som syns.

Flerbostadshus och parhus

Om du bor i en fastighet med flera familjer i ett och samma hus är det viktigt att märka ut huset rätt. Dessutom krävs bokstavstilldelning (när det finns många entréer) eller tydliga A och B beroende på hur adresstilldelningen är uppdelad. Ju tydligare desto bättre.

En klassisk tydlig siffra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kissa INTE i vattnet. Snälla.
Frodiga trädgårdar behåller fukten när det är torrt