Kissa INTE i vattnet. Snälla.

31 juli, 2018
Kategori:
Strand. Foto: Niklas Kämpargård.

Häromdagen hörde jag hur ett barn på stranden fick uppmaningen att kissa i vattnet. Orden fick mig att fundera på hur få toaletter det faktiskt finns längs kusterna och hur många människor som dagligen trängs på stränderna. Lek med tanken att 200 000 människor badar i havet i högsäsong varav tio procent kissar i vattnet. Det genererar ofattbara 4000 liter ren urin rakt ut i vattendragen (2 dl urin per person och urinträngning). Då är varken båttrafik, sommarstugor eller friluftsfolk med i beräkningen.

Trots miltals med stränder och lika många vikar saknar svensk kust toaletter i den omfattning som badgästerna behöver för att kunna kissa hållbart. Knäbäckshusen, Skåne.

I hela mitt liv har jag hört hur lantbruket stått för Östersjöns övergödning. Hur en alltför generös användning av konstgödsel och naturgödsel följer med vattendragen ända ut i Östersjön vilket givetvis är både alarmerande och uppseendeväckande. Addera industrins läckage av näringsämnen och man förstår ganska snabbt att ekvationen inte går ihop och frustrationen kring att vi håller på att ta ihjäl vårt allra närmaste hav blir uppenbar.

Men det är varken lantbruket eller industrin som är enklast att förändra. Inte heller utsläppen på andra sidan Östersjön. Istället är det ditt och mitt beslut att ALDRIG kissa i vattnet som gör enklast skillnad. Dessutom är det rätt skönt att slippa simma omkring i sitt eget och andras kiss i vikarna. Eller hur?

Tillgången på toaletter är vanligtvis kraftigt underdimensionerad vid populära badplatser.
Många gånger är det heller inte särskilt fräscht på insidan.

På populära Tångbloggen lyfter professor emeritus Lena Kautsky fram ett försök som genomfördes 2016 vid Askö Laboratorium. Under kursen ”Östersjöns Miljö” på Stockholms universitet fick studenter under två veckor mäta människans påverkan av Östersjöns ekosystem genom att undersöka hur mänsklig urin påverkar tillväxten av växtplankton. Totalt fylldes fyra IBC-tankar med havsvatten, 1000 liter i varje varav tre tankar försågs med 3, 6 respektive 12 dl urin. Den fjärde tanken användes som kontroll (utan tillskott av mänsklig urin).  I ytan försågs tankarna med en fastknuten tofs av den fintrådiga algen Cladophora glomerata som växer bra i näringsrikt vatten. När algen frodas färgas vattnet grönt vilket tydligt syns i den mest övergödda tanken, den med en urinhalt av 1,2 promille (alltså 1,2 liter per tusen liter vatten). Efter några dagar har den lilla algtussen vuxit sig stor och frodig och samtidigt färgat vattnet mörkt grönt. Inte särskilt inbjudande för bad.

Totalt finns det omkring 560 000 fritidsbåtar som saknar toalett ombord. I Sverige.

Så vad kan vi då göra?

Sluta kissa i vattnet givetvis. Oavsett om du tillhör båtfolket, gärna tar ett bad i havet eller har en sommarstuga med tvivelaktigt avlopp. Ställ dessutom krav på din egen kommun att öka tillgången på toaletter vid badstränderna och för en högljudd debatt om båtnäringens ansvar. Just fritidsbåtarna – och badgästerna – kan snabbt förändra Östersjöns välmående radikalt. Av landets omkring 700 000 fritidsbåtar har bara 140 000 båtar toalett ombord (som ska tömmas i hamn). Om de här båtarna verkligen tömmer sitt avfall i hamn är svårt att kontrollera och åtskilliga seglare uppger att det aldrig är kö till avfallsanläggningarna i hamn. Med andra ord – kissa på torra land!

Östersjöns övergödda vatten får växtligheten att växa sig frodig.

Vad innebär då urinen?

Tja om man leker med tanken att 560 000 fritidsbåtar saknar toalett och att varje båt årligen används av två personer under fem dagar blir mängden urin ohanterbar. I snitt kissar varje människa 1-2 liter per dygn, vilket i 560 000 båtar (2 personer per båt) genererar mellan 560 000 liter och 1 120 000 liter urin per dag. Om vi räknar med en snittvolym på 1,5 liter urin per dag och person genererar fem dagars båtsemester ofattbara 8,4 miljoner liter med kiss i vattendragen. Då är varken badgäster, sommarstugefolk eller annat friluftsliv med i beräkningarna. Mitt råd är enkelt – sluta omgående med att kissa i vattnet. (Siffrorna bygger på att båtgäster alltid kissar i vattnet. Om en del av de dagliga toalettbesöken istället sker på land – långt från vattnet – minskar utsläppen med samma mängd).

Kanalen norr om Vångsö i Blekinge Skärgård var tidigare enkel att paddla igenom med kajak. Nu är det snart omöjligt.

Tips: Det finns enkla och prisvärda toaletter att sätta ombord, också på ganska små fritidsbåtar. En annan lösning är att kissa i en klassisk hink med lock – eller på potta. För att undvika skvalpet kan du fylla botten av hinken med pellets som används för att elda i pelletsbrännare. När du kommer tillbaka från båtutflykten kan du tömma innehållet i komposten och använda det som näring i trädgården.

Gurkorna invaderas av spinn och mjöldagg
Husnummer – skillnaden mellan liv och död