Köp skog för klimatets skull

4 december, 2018
Kategori:

Få saker är så effektiva för klimatets skull som att köpa skog på rot. Och låta träden växa oavbrutet utan avverkning. Någonsin. Varje hektar skog binder nämligen exakt lika mycket koldioxid per årsbasis som varje svensk släpper ut i genomsnitt. Sex ton koldioxid per person och år.

Köp skog och låt bli att avverka. Bortsett från en fin kolsänka är skogen också en fantastisk källa till rekreation. Året om.

Tänk så här. Ovanför varenda svensk kvadratmeter finns i genomsnitt 10 000 kg luft som innehåller omkring 6 kilo koldioxid.

Skog binder koldioxid i virkestillväxt.

I en helt naturlig skog är tillväxten och förmultningen näst intill likvärdig. När ett träd växer lagrar det in kol och när det sedan dör bryts det ner och kolet återgår till atmosfären som koldioxid. Ganska rimligt eller hur? I regnskogen går det här mycket fortare och både tillväxten och förmultningen går betydligt fortare än i Skandinavien där både tillväxt och förruttnelse går långsamt. Fördelen med en långsam förmultning är att det binds dubbelt så mycket kol i marken som det kol som lagras än i trädens ved, eftersom löv, växt-, djur- och svamprester i olika nedbrytningsstadier fortfarande inte har förmultnat fullständigt och alltså fortfarande binder kol effektivt.

Nyligen avverkad björk.

Det är också den största kritiken mot grot (toppar, grenar och rötter som flisas och används som energikälla i våra kraftvärmeverk) då allt koldioxid frisätts på en och samma gång (när allt bränns) istället för under en långsam förruttnelse. Numera avlägsnar man i princip all grot i samband med avverkning. Dessutom forslar vi bort nödvändiga näringsämnen vilket innebär att vi måste gödsla skogen.

Stora kalhyggen är varken snyggt eller särskilt effektivt.

Naturligtvis kommer skogens kollagrande egenskaper tillbaka när träden är tillräckligt stora för att återigen lagra in mer kol än vad som ”läcker” ur marken som inte är skogbeklädd. Ett kalhygge som görs 2018 kommer förmodligen fortfarande att räknas som kolläcka år 2030 eftersom det tar åtminstone 15–20 år innan nyplanterade träd är tillräckligt stora att de lagrar in mer kol än vad som läcker ur marken runtomkring.

Mikael Karlsson, som skrivit boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” menar att det tar ytterligare 15–20 år innan de nyplanterade träden kompenserat för den kolläcka som hygget orsakat under de första tjugo åren efter en nyplantering. Det gör att det tar 30–40 år innan skogen är i balans efter ett kalhygge.

Skog är oändligt mycket mer värt på rot än som pappersmassa eller virke. Åtminstone för klimatets skull.
Det moderna skogsbruket bygger på att ständigt ha skog i olika tillväxtklasser.

Så vad innebär då skogens tillväxt för klimatet?

Ganska mycket faktiskt. I snitt innehåller virket ovan jord 10 kilo koldioxid per kvadratmeter och marken runtomkring betydligt mer. Det innebär att varenda kotte borde köpa skog som sedan aldrig avverkas annat än genom hyggesfria metoder där stora träd tas ut ur markerna, medan mindre står kvar på tillväxt. På så sätt får vi finare skogar (vi slipper helt enkelt kalhyggen) samtidigt som koldioxid binds i växande skogar med minskad klimatpåverkan.

Gammelskogen gynnar såväl mossor som lavar i naturen.

Så vad kan vi göra?

– Köp skog som bara får växa och aldrig avverkas. Någonsin.

 

 

 

 

 

 

 

Frysa chili – japp det går alldeles utmärkt
En jul utan prylar