Låt fröogräset gro innan du sår på friland

25 maj, 2023

Många hemmaodlare vittnar om att fröogräs gror snabbare än sådda grönsaker och därmed får ett försprång rent ytmässigt. Bästa tipset är att markbereda och därefter låta ogräsfröerna gro för att sedan riva bort ogräsplantorna innan du sår.

Ett bra tips innan sådd är att markbereda ett par veckor innan sådd och sedan låta ogräset etablera sig i odlingsbäddarna.

Att väcka övervintrande ogräsfrön till liv när man markbereder är en vanlig problematik på våren och försommaren. Så fort jorden tumlas runt hamnar vilande ogräsfrön i tillväxtfas och gror betydligt snabbare än dina sådda fröer. Det innebär att de växer fortare och snart dominerar jordytan vilket gör det svårt att avgöra vad som är ogräs eller grönsaker. Först när sådderna etablerat sig i fina rader kan man möjligen se vad som är ogräs.

Låt ogräset gro innan sådd för att enkelt kunna riva bort allt som inte ska växa i bädden innan du sår dina grönsaker.

Så gör du:

Markbered odlingsbäddarna i god tid innan sådd och se till att ogräsrensa allt som syns ovan jord. Det är viktigt att du avlägsnar all typ av rotogräs, exempelvis kirskål och kvickrot utan att gräva onödigt djupt och mycket. Platta sedan till ytan och förbered alla moment fram till sådd. Därefter pausar du i en vecka eller två och låter ogräset gro. När allt kommit upp kan du enkelt avlägsna ogräset med hjälp av ett rensjärn och låta det torka i ytan.

Det är lätt att avlägsna ogräset med ett rensjärn och sedan låta plantorna torka i ytan.

Först därefter sår du dina grönsaker på friland och slipper stora delar av den första ogräsetableringen. Fördelen med att låta ogräset gro först är att grönsakerna inte behöver konkurrera med ogräset och förhoppningsvis hinner komma upp i prydliga rader så att man enkelt kan avgöra vad som är ogräs eller inte. Det är ju trist att riva upp sådderna av misstag.

  

Skydda tomater på friland med fiberduk och engångskrukor