Mörrumsån – lägsta vattennivåerna i mannaminne

16 augusti, 2018
Kategori:

Väderleken det här året slutar aldrig att fascinera. Lika ovanligt som sommarens låga vattenflöde i Mörrumsån, lika märkligt var vinterns enorma vattenstånd som höll på att blötlägga hela Mörrum. Nu krävs stora mängder nederbörd för att säkerhetsställa vattenflödet.

Mitt ute i ån träder sandbankarna fram.

Nyligen beslutade Länsstyrelsen i Kronoberg att minska avtappningen av sjön Åsnen markant. Från normala 6-7 kubikmeter i sekunden till minimala 3 kubik i sekunden. Allt för att förhindra att sjön Åsnen töms på vatten vilket skulle få ödesdigra konsekvenser.   

    – Med låga tillrinningsflöden (1 kubikmeter i sekunden) sjönk vattenlinjen i Åsnen med omkring 1 cm per dag. Det gjorde att vi beslutade oss för att kringgå vattendomen och sänka avtappningen vilket genererar ett minskat flöde i Mörrumsån, säger Jan Grosen, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Det låga vattenståndet får laxens lekplatser att träda fram ur vattnet.
Vattennivåerna i Mörrumsån är mycket låga och längs hela ån syns sandbankar som aldrig varit ovanför vattenytan förut.

Tack vare en rad uttorkade tillflöden i Kronoberg är vattenståndet i Åsnen lägre än på länge.

Genom att sänka avtappningen av den reglerade sjön Åsnen kan man styra vattennivån i sjön även om låga vattenflöden snabbt får konsekvenser längre ner i Mörrumsån där fisk, musslor och fåglar är beroende av den forsande ån.

   – Vi har inte sett så här låga grundvattennivåer på mycket länge. Redan i början av augusti motsvarade grundvattennivån i Kronoberg normala oktobermätningar vilket vanligtvis bjuder på de lägsta värdena under hela året, säger Jan Grosen.

Missa inte bilderna nedan som tydligt visar skillnaden mellan det höga vattenståndet i januari och det låga vattenståndet i mitten av augusti.

Öarna träder tydligt fram ur vattenlinjen.
I vintras var de helt täckta av is och vatten.
Sommarens låga vattenstånd är det lägsta i mannaminne.
I vintras var vattennivåerna ovanligt höga.
Vinterns flöde var extremt.
I januari gick det inte ens att gå över spänger som nu är helt torrlagda och vattnet har dragit sig tillbaka flera meter.

FAKTA:

Staten äger regleringen av Åsnen och Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdraget att förvalta regleringen. Normalt ligger avtappningsfrekvensen på 6-7 kubikmeter i sekunden, ibland ända upp till nio m3/sek. Just nu är avtappningen sänkt till 3 kubikmeter/sekund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Lindgrens värld – där sagor blir verklighet
Det hållbara lantbrukets tid är nu