Naturbeteskött

29 mars, 2019
Kategori:

I tider där kossan stundtals framställs som en riktig klimatbov känns det extra viktigt att välja svenskt naturbeteskött. Helt enkelt djur som fötts upp på gräs och örter och därmed ingår i en naturlig kedja av liv som är en förutsättning för en biologisk mångfald. Utan kossans och fårens hjälp växer markerna snabbt igen.

Betande djur i skärgården är en förutsättning för ett öppet landskap.

Ända sedan skogselefanterna härjade i Europa för tio miljoner år sedan har tusentals arter varit beroende av gräsätande djurs betande mular och packande klövar. Många arter är nämligen beroende av större djur som stör ekosystemen måttligt för att helt enkelt växa och utvecklas. Exempelvis gynnas vaxskivling, jungfrulin, backtimjan, tjärblomster, mandelblom ochprästkrage av ett återkommande bete och de marker som inte sköts traditionellt med slåtter och bete blir fort av med den hävdberoende floran. Dessutom växer sådana marker snabbt igen.

   – För hundra år sedan betades omkring 2 miljoner hektar betesmark i Sverige. Idag är samma siffra 400 000 hektar, säger Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald på SLU i Uppsala.

Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald på SLU i Uppsala.

Eftersom djur uppfödda på gräs och örter växer långsammare än djur som äter kraftfoder utvecklar köttet en rik och fyllig smak samtidigt som köttet blir välmarmorerat och naturligt mört. Dessutom håller betande djur undan sly och undervegetation som annars hade fått strandängar och öar i skärgården att växa igen. Tack vare djurens närhet gynnas en rad olika växter och det skapas förutsättningar för naturliga pollinerare som är en viktig del av ett friskt ekosystem.

Betande får håller landskapet öppet.
Märta Jansdotter driver Gröna Gårdar i Bohuslän. Ett företag som uteslutande säljer naturbeteskött.

För dig och mig som konsument är det ytterst viktigt att välja kött från svenska naturbetesdjur. Inte nog med att sådana djur generellt är friskare än uppstallade djur. Köttet är dessutom bättre och djurens blotta existens ger ekonomiska förutsättningar för en levande hållbar landsbygd. Nere hos mig i Blekinge är betesdjuren nödvändiga för att undvika att skärgården växer igen. Med andra ord är det inte tal om att sluta att äta kött. Däremot är det viktigt att välja kött från naturbetesdjur och gårdar som arbetar för en levande landsbygd. Gärna så nära hembygden det bara går. Lokalt är nämligen hela grejen.

Betesdjuren hjälper till att hålla skärgårdsöarna öppna.

 

 

 

 

 

 

Grodda egna groddar
Hitta ditt närmsta skyddsrum