Odlingslådor och rabattkanter

23 oktober, 2019

Ett enkelt sätt för att skapa ordning och reda i köksträdgården är att rama in odlingarna med snygga kanter och odlingslådor. På så sätt kan du enkelt skilja mellan det som är innanför och utanför odlingarna och använda redskap för ogräsbekämpning utan att riskera skörden.

Liggande risstaket är en utmärkt avgränsning mellan odlingsbädden och marken runtomkring. Slå ner stolpar i marken och fläta ris däremellan.

Att odla mat i odlingslådor är smidigt och snyggt. Dessutom blir jorden vanligtvis varmare tidigt på våren, då jorden i en begränsad låda värms upp snabbare än jord på friland. Dessutom är det lättare att bedriva växelbruk och jordförbättra på en liten yta.

Svartkål i en odlingslåda av trä.

Dela in köksträdgården i lämpliga plättar och odla kombinerat på friland och i odlingsbäddar.  Det går givetvis utmärkt att odla i upphöjda odlingsbäddar utan kanter, men med hjälp av en ram av trä, ris eller sten undviker du att jorden åker ut i gångarna. Täck sedan gångarna med flis (bark som flisats och köps billigt på ett sågverk), halm eller krattad grus. Smart och snyggt på en och samma gång.

Enkla lådor av trä ger fina avgränsade odlingsbäddar.

Lycka till/ Niklas

Torka äpple i mängder
Egna krokar från skogen