Översvämning

17 mars, 2019
Kategori:

Störst risk för översvämningar är det på vårkanten i samband med snösmältning och ihållande regn. Du som bygger nytt bör givetvis ta hänsyn till vattnets rörelser och planera för en förändrad vattenlinje (läs långt från strandkanten). Du som däremot redan bor vid vattnet kan öka beredskapen för översvämningar genom att skaffa länspump, elverk och skyddsvallar. För att vara på den säkra sidan.  

Snösmältning och ihållande regn ökar risken för översvämningar.

Så länge vi har använt skogen industriellt har svenska vattendrag varit eftertraktade för att kunna transportera timmer till sågverk och pappersbruk. Genom att dränera skogsbygden, dra ut bottenpluggen och öka flödet i vattendragen har vi lyckats skapa blixtsnabba rännilar genom landet som gjort flottningen effektiv. Numera används inte åarna, älvarna och forsarna annat än till fiske, rekreation och i vissa fall elproduktion och timret lastas istället på timmerbilar. De mänskligt förändrade vattendragen är däremot fortfarande kvar vilket gör landskapet sårbart för både torka och översvämningar då det höga vattenflödet – utan vattenlagrande egenskaper – dränerar skogsbygden. Något man bör ta hänsyn till när man bygger nytt eller åtminstone köper en nytt hus vid vattnet.

Ursprungligen snirklade sig vattenvägarna genom landskapet vilket gav goda vattenhållande egenskaper. Illustration: Hilda Kämpargård.
När det regnade mycket kunde vattendragen svämma över utan risk för skada på hus eller egendom. Byarna låg nämligen långt från vattnet. Illustration: Hilda Kämpargård.

Så här på vårkanten brukar de första översvämningsfallen dyka upp på landsbygden. Ihållande regn tillsammans med en omfattande snösmältning resulterar i höga vattenflöden och vattenfyllda källare. Allra störst risk är det i moderna samhällen, där vi konsekvent bygger alldeles för nära vattenlinjen för att till vilket pris som helst bo strandnära. När vi i själva verket borde bygga högt (långt från vattnet) och återskapa naturens finurliga vattenavledningssystem.

När den moderna människan började förändra landskapet, för att på så sätt kunna bo nära vattnet ökade risken för översvämningar betydligt. Illustration: Hilda Kämpargård.
Moderna vattendrag saknar vanligtvis utrymme för att kunna svälla naturligt då vi byggt hus och städer ända ner till vattnet. Illustration: Hilda Kämpargård.

Hotande vatten

Du som bor lågt eller nära ett stigande vattendrag bör ha beredskap för översvämning. Kontakta gärna kommunen i god tid för att pejla situationen där du bor. Om din fastighet drabbats av översvämning förut är risken nämligen ganska stor att du återigen kommer att få uppleva stigande vattendrag. Det kan då vara smart att skaffa en länspump (för att kunna hålla undan vattnet i källaren) och bygga barriärer och skyddsvallar av sandsäckar för att hålla undan vattenmassorna.

Höga vattendrag kan få allvarliga konsekvenser för vattennära fastigheter.

Tips: Håll koll på SMHI:s rapport och acceptera notiser i SMHI:s och Krisinformation.se appar för att på så sätt så tidigt som möjligt få reda på när hotbilden förändras. Hyr eller köp vattenpumpar för att vara redo när vattnet stiger till oroande nivåer. Ett smart tips kan vara att förbereda sig tillsammans med grannar för att på så sätt minska investeringskostnaderna och dela på tunga utgifter. I vissa fall har Räddningstjänsten pumpar som är avsedda för ditt område. Genom att vara tidigt ute och bygga kraftiga skyddsvallar kan du minska risken för skador. Bäst av allt är givetvis att vara uppmärksam på förändringar och sätta igång med förberedande insatser tidigt.

 

Vi kan inte köpa oss ur klimatkrisen
Beredsam kris- och beredskapspodden