Preppingtips nummer 12: lär dig att orientera

12 januari, 2022
Kategori:

Att lära sig att använda karta och kompass är en nödvändig kunskap som förenklar dina möjligheter att hitta rätt oavsett om du rör dig urbant eller behöver ta dig fram ute i skogen. Skaffa en enkel kompass, en bra karta och öva på att hitta rätt.

Med hjälp av en syftkompass kan man räkna ut sin exakta position i terrängen.

Första steget är att lära sig att ta ut en kompasskurs, att använda kompassens linjal för att mäta avstånd och plotta ut sin exakta position på kartan genom att använda fysiska riktmärken visuellt. Genom att syfta in minst två (gärna tre eller fyra) kända punkter i terrängen med hjälp av en syftkompass kan du i krysset som uppstår mellan de olika linjernas syftning få fram din exakta position. Det kräver såklart övning och man måste lära sig att hantera kompassen korrekt, men är ändå ett bra sätt för att få fram sin exakta position på kartan. Man kan också använda rutnätet i kartans grundstruktur för att med hjälp av kompassens vinkelmått identifiera en exakt koordinat på kartan (men då måste du veta var du är) för att exempelvis kunna larma SOS Alarm om undsättning.

Lär dig att ta ut en kompassriktning och öva på att följa den riktningen i terrängen.

När det kommer till kartor så är det flesta friluftskartor i skala 1:50 000 – det finns varianter i skala 1:100 000 – oavsett om det rör sig om en fjällkarta eller beskrivning av en låglandsled i söder. Det innebär att en centimeter på kartan är 50 000 cm i verkligheten. Genom att stryka två nollor och därmed också göra om avståndet till meter är det betydligt lättare att avgöra hur långt det är i verkligheten. 1 cm på kartan är 500 meter i verkligheten, 2 cm 1000 m osv.

Detaljrika orienteringskartor

Du som planerar att ta dig fram genom ett oledat skogsområde kan behöva en mer detaljrik karta, kanske en orienteringskarta i skala 1:10 000 eller 1:15 000. På sådana kartor är en 1 cm på kartan, 100 respektive 150 meter i verkligheten. Det innebär att små detaljer som exempelvis en större sten, mindre stigar och en vattensamling syns på kartan medan samma detaljer helt enkelt är för små för att synas på en större 50 000 dels karta.

En syftkompass är en kompass med en spegel som ger dig möjlighet se kompassnålen tydligt samtidigt som du syftar mot en punkt i terrängen. Det gör att du kan ta ut mer exakta bäringar än med en vanlig linjalkompass.

Det kan också vara bra att känna till vad höjdkurvorna innebär (bruna tunna streck som ovaler). Du hittar ekvidistansen (höjdskillnaden mellan varje höjdkurva) i informationstexten på kartan där varje teckens betydelse förklaras i detalj. Den vanligaste ekvidistansen är 5 meter per höjdkurva (gamla gröna kartan) men det finns andra varianter, ibland 10 och 20 meter. Du måste alltså läsa in dig på den exakta kartan som du använder och lära dig vad varje symbol har för betydelse.

Många förknippar orientering med att hitta rätt ute i naturen, men faktum är att det kan vara smart att öva på att orientera också när du cyklar eller kör bil.
Odla sötpotatis i Sverige
Preppingtips nummer 11: var hittar jag torr ved?