Producera egen jord utan pyralider

30 mars, 2023
Kategori:

Det kan kännas tungt att behöva göra egen jord att odla i, men fenomenet med pyralider i köpejord riskerar inte bara att sprida giftet i din egen trädgård utan kan också innebära att plantorna vissnar ner och dör. För att vara på den säkra sidan kan du göra egen jord eller förbättra den du redan har. Tänk på att även gödsel från en granne kan innehålla rester av pyralider. Använd därför enbart gödsel som du vet kommer från gårdar som inte använt pyralider i ogräsbekämpningen.

Många vill byta ut jorden i odlingslådor och pallkragar men det är bättre att näringsberika jorden med kompostjord och växtdelar.

Det är inte särskilt svårt att återanvända gammal jord, men det tar plats och man behöver givetvis någonstans att vara. Bästa tipset är att avsätta en del av trädgården där du kan kompostera restavfall och dela in den stora komposten i flera mindre fack bredvid varandra. På så sätt kan du låta delar av komposten förmultna medan trädgårdsrenset hamnar i facket bredvid. Dessutom kan man blanda jord rakt i kompostfacken om du tillsätter gammal jord som behöver näringsberikas. Var försiktig med att lägga rotogräs som kirskål och kvickrot på komposten eftersom sannolikheten är stor att dessa sprids med kompostjorden i trädgårdslandet.

Flera större fack i komposten gör att du kan låta materialet vila i olika fack och blanda ny jord på plats.

Enklast är att bara tillföra jord från varmkomposten rakt i odlingarna och blanda runt kompostjorden med befintlig jord samtidigt som du markbereder. Du behöver inte gräva särskilt djupt, men det kan vara smart att rafsa runt i toppskiktet för att störa groningsprocessen av ogräs och samtidigt skapa en fin och jämn miljö för sådd. Ett annat alternativ är att plantera plantorna i den gamla jorden och sedan ”gödsla” med kompostjord ovanpå. Fortsätt sedan att tillföra organiskt material under hela säsongen och näringsvattna med näringsvatten.

Du kan lägga färsk näringsrik jord från varmkomposten rakt i trädgårdslandet.

Bunkra egen odlingsjord

Ett bra sätt att ”tillverka” egen jord är att skala av en del av jordlagret sent på hösten eller på vårkanten och förvara i plastsäckar inför kommande odlingssäsong. Gräv ur odlingsbädden, pallkragen eller frilandsrabatten och lägg över 1/3 av jordlagret i starka plastsäckar. Gräv bort resterande jordlager och fyll utrymmet med växtdelar, löv, gräsklipp, hästgödsel (om du har egna djur och vet var halmen kommer ifrån) och lägg tillbaka den återstående matjorden rakt på fyllnadsmaterialet. Vips har du fått färsk jord i säckarna att använda till kommande projekt under kommande år (den måste gödslas) samtidigt som odlingsbäddarna matas med organiskt material underifrån vilket ger maskarna rikligt med mat inför sommaren.

Man kan fylla rabatterna med gamla växtdelar, ensilage, löv eller bokashi.

Fyll utrymmet med organiskt material

Du kan också fylla utrymmet som uppstår i rabatterna med bokashi, ensilage och växtrester som stått kvar över vintern. Orkar du inte gräva bort det översta lagret så räcker det gott med att kratta jorden åt sidan, fylla på med bokashi, löv eller annat organiskt material på nytt och sedan kratta tillbaka jorden igen. Proceduren lämpar sig allra bäst för pallkragar, men det går givetvis lika bra att använda på friland. Fördelen med att näringsberika jorden i stället för att fylla på med köpejord är att den köpta jorden bara innehåller näring för några veckor, medan den näringsberikade jorden väcker liv i markens mikroorganismer som hjälper till med att bryta ner växtdelar och omvandla dem till näring.

Det går utmärkt att tillföra hästgödsel rakt i odlingsbäddarna, men du måste veta att halmen är pyralidfri för att inte riskera att dra in ogräsgiftet i trädgården.

I samband med sådd tillför du kompostjord som blandas i det översta jordlagret. Efter några veckor så kan du näringsbevattna jorden med urinvatten, nässel- eller ogräsvatten.

Avsätt gärna en del av trädgården till kompost och jordfabrik. Fördelen är att du kan odla pumpa och squash rakt i kompostjorden.

FAKTA: Vad är pyralider? Ett samlingsnamn för olika ämnen, vanligtvis klopyralid, men även aminopyralid och pikloram förekommer. Pyralider används för ogräsbekämpning inom jordbruket, framför allt i spannmålsodlingar, raps och sockerbetor. Pyraliderna följer sedan med halmen till korna och hamnar så småningom i din trädgård via jord- och gödselpåsar.

Bygg en odlingshylla av tegelsten och brädor
Drömmen om ett ”störrös” (kokstuga eller eldkåta).