Rätt gödsel till rätt gröda

7 januari, 2023
Kategori:

Den som har tillgång till olika sorters gödsel kan optimera näringstillförseln efter respektive gröda och därmed få en större skörd.  Tänk så här när du väljer gödsel.

Låt gärna fåglar och får tillbringa vintern i tunnelväxthuset eller växthuset för att näringsberika jorden.

Utan egna djur är den som odlar oftast beroende av köpt gödsel på påse eller olika varianter av flytande näring på flaska där den senare ofta är optimerad för olika grödor. Fördelen med flytande näring är att den är enkel att hantera, men samtidigt koncentrerad vilket gör det extra viktigt att blanda näringslösningen enligt de anvisningar som finns på flaskan. Annars riskerar du att bränna plantorna och bidra till ett oönskat näringsläckage. Särskilt i början av odlingssäsongen då plantorna är extra känsliga och bara kan ta upp en begränsad mängd näring ur jorden.

Hästgödsel är oftast relativt lätt att få tag på. Använd helst brunnen hästgödsel.

De vanligaste gödselsorterna som finns i omlopp bland odlingsvänner är häst- och hönsgödsel där hästgödsel brukar vara hyfsat enkelt att få tag på från ett stall i närheten. Nackdelen med hästgödsel är att många hästägare lämnat ströbädden av halm för att i stället strö med kutterspån i boxarna. Det går alldeles utmärkt att gödsla med hästskit och kutterspån, men spånet kan vara svårare att transportera än klassisk hästgödsel med halm.

Tack vara den rika ströblandningen innehåller hästgödsel generellt mindre näringsämne per kilo gödsel än exempelvis gris-, ko- eller hönsgödsel. Fördelen med gödsel som innehåller mycket ströämnen (halm eller kutterspån) är att du samtidigt tillför en stor mängd organiskt material i odlingsbäddarna. Material som ökar mullhalten i jorden och dessutom binder kväve. Näringsinnehållet varierar också mellan olika gödselsorter. Medan hästgödsel med strö innehåller omkring 0,5 viktprocent kväve så innehåller hönsgödsel 1,5 viktprocent kväve. Dessutom innehåller hästgödsel 0,1 viktprocent fosfor och 0,4 viktprocent kalium medan hönsgödsel består av 0,7 viktprocent fosfor och 0,8 viktprocent kalium.

Höns på gården är både trevligt och bra för jorden.

Mer kväve i hönsgödsel

Hönsgödsel innehåller generellt mer kväve än andra gödselsorter och det är också relativt lätt att skaffa egna höns och därmed näringsberika jorden genom att flytta runt hönshuset. Det är dessutom lätt att köpa brunnen pelleterad hönsgödsel på påse vilket är både prisvärt och enkelt att hantera. Dessutom verkar hönsgödsel snabbare och växterna kan ta upp näring från hönsgödseln redan efter några dagar. Det går också utmärkt att lösa upp några nävar pelleterad hönsgödsel i en vattenkanna och näringsbevattna med näringsvattnet.  

Använd helst brunnen gödsel

Även om man kan sprida färsk gödsel på åkrar och stora odlingsområden används vanligtvis komposterad eller ”brunnen” stallgödsel i köksträdgården. Brunnen gödsel, man säger så eftersom värmen har ökat i gödselbädden till omkring 50-60 grader innan den svalnar igen, har till skillnad från den färska redan genomgått en första mognadsprocess där delar av innehållet komposterats och kvävehalten stabiliserats. Det innebär att det oönskade näringsläckaget minskar och man får ett jämnare näringsutbyte i jorden.

Komposterad kogödsel finns att köpa på säck.

Man kan köpa komposterad kogödsel på säck vilket kan vara ett bra alternativ, men tänk på att tillverkaren oftast tillför torv som sänker näringsinnehållet betydligt. Det kan vara smart att jämföra olika sorters gödsel då näringsinnehållet skiljer mellan olika tillverkare. Grundgödsla allra helst odlingsbäddarna på vårkanten eller framåt försommaren och näringsberika sedan grödorna under växtsäsongen med gödselvatten, gräsklipp och annat organiskt material.

Grisgödsel är bra till både potatis och rotsaker.

Olika sorters gödsel har olika fördelar

Gödsel från grisar är kall och kaliumrik och används med fördel bland grödor där man vill gynna rotutvecklingen, exempelvis potatis och rotfrukter. Även hallon uppskattar svingödsel.

Kogödsel har ett balanserat näringsinnehåll med ett bra kväveinnehåll och mycket strömaterial vilket fungerar bra bland de flesta sorters grödor. Kogödsel anses särskilt bra för att odla spannmål eller grönsaker där bladmassan gynnas av den kväverika gödseln. Ett bra sätt att dra nytta av både gris- och kogödsel är att blanda gödselsorterna då man exempelvis odlar rotväxter för att gynna tillväxten både ovan och under jord.

Egna höns är både trevligt och bra för näringstillförseln.

Hönsgödsel är het och relativt fosfortät vilket främjar blomning och fröbildning vilket gör den extra lämplig till bär- och fruktodlingar. Blanda gärna hönsgödsel med exempelvis gräsklipp för att späda ut koncentrationen och samtidigt tillföra organiskt material i odlingarna.

Det går utmärkt att gödsla bärodlingarna med hönsgödsel.

Handla prissänkta mejerivaror och stoppa i frysen
Därför ska du skaffa en egen nödradio