Så skyddar du dig mot översvämning

25 februari, 2020
Kategori:

Ihållande regn under flera veckor har gjort vattenstånden i södra Sverige ovanligt höga. På flera håll varnar SMHI för höga vattenflöden – klass två och klass tre varningar – vilket innebär fara eller mycket stor fara för allmänheten med materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Så här gör du för att slippa vatten i källaren.

Höga vattenflöden får snabbt konsekvenser för såväl privatpersoner som samhällets funktioner.

Även om kommunen, räddningstjänsten och olika kraftverksföretag gör allt som står i dess makt för att minska risken för att åar, sjöar och vattendrag svämmar över är det ändå du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att skydda fastigheten mot översvämning. Ett bra tips är att skaffa sandsäckar och grus till att fylla säckarna med i god tid innan farbara vägar svämmar över.

Sandsäckar ger bra skydd när de staplas på varandra.

Har du inte plats eller möjlighet att skaffa utrustning på egen hand kan du mycket väl gå samman med en granne eller köpa utrustning till byalaget. Det kan också vara smart att skaffa vattenpumpar (gärna dränkbara pumpar), byggplast på rulle, SJ- eller engångspallar för att snabbt kunna bygga barriärer.

Sandsäckar ger ett hyfsat skydd. Förstärk gärna med byggplats för att undvika underminering.

Skyddsvallar av grus

Ett bra alternativ till sandsäcksbarriärer är att bygga klassiska vallar av grus eller jord. Se till att täcka vallarna med plast för att undvika underminering och bygg hellre två vallar i olika höjd än en enda stor. På så sätt har du extra backup om det första vallen skulle ge vika.

Skyddsvallar av grus och plast runt viktiga byggnader håller vattnet borta.

Se över utrustningen i god tid

Om du bor utsatt kan det vara smart att se över utrustningen i god tid. Utöver sandsäckar och grus kan det också vara bra att kartlägga behovet av lyfthjälp – finns det någon traktor, grävare eller fyrhjuling i närheten – och räkna på behovet av vattenpumpar, elaggregat, förlängningskablar, vadarstövlar och presenningar. Och nästan viktigast av allt – rekognosera och underhåll en flyktväg om allt skulle gå åt skogen.

Avstängt på grund av översvämning.

Öva med rätt utrustning så att du vet hur den fungerar i en skarp situation

Även om det är relativt lätt att skaffa nödvändig utrustning är det desto svårare att veta hur den fungerar. Lär dig ett säkert handhavande för att undvika fördröjning, skador och onödigt slitage och serva all utrustning i god tid så att allt fungerar i ett skarpt läge.  

Längs Lagans stränder har flera källare fyllts med vatten.

Tappa upp vatten på dunk

När vattenmassorna stiger är det inte ovanligt att egna brunnar kontamineras. Tappa därför upp dricksvatten på dunk redan innan översvämningen är ett faktum. Undvik att dricka missfärgat eller illaluktande vatten och koka allt vatten från egen brunn för att vara på den säkra sidan. De flesta kommuner har vattenkiosker tillgängliga där du kan åka och fylla på vattendunkarna om ditt eget vatten skulle bli odrickbart. Vattenkioskerna är öppna dygnet runt och vattnet är gratis. Skaffa dessutom hem mat och ett friluftskök för att kunna laga mat och leva förhållandevis primitivt i händelse av ett större samhällsstörning.

Malin Fridlund och räddningschefen Carl Håkansson från Räddningstjänsten i Ljungby visar några av de förfyllda sandsäckar man iordningställt till privatpersoner.

För dig som lantbrukare

Fundera på vad en eventuell översvämningssituation kan få för konsekvenser för djuren och säkerhetsställ att hö, ensilage och annat foder ligger på betryggande avstånd från vattnet.

Glöm inte att skaffa hem vattenpumpar i förebyggande syfte och se till att åtminstone en traktor är fulltankad och servad. Det kan också vara smart att hålla åar och vattendrag fria från fallna träd eller annat bråte för att undvika att saker i vattnet skapar proppar under broar och vattenledningsrör som kan leda till snabbt stigande vattennivåer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur är grobarheten i gamla fröer?
Ny bok: Storm, översvämning och torka