Så slipper du pistillröta på tomaterna

9 september, 2021
Kategori:

Plötsligt är de bara där, de bruna fläckarna som över tid utvecklas till djupa sår som slutligen får tomaten att ruttna. 

Det är verkligen trist att drabbas av pistillröta, en allmän sjukdom i ekologisk odling som drabbar tomat- och paprikaplantor. Orsaken tros vara kalciumbrist där kalciumförsörjningen helt enkelt inte når ända ut i cellerna på blomändan vilket får till följd att cellerna – alltså tomaten – skrumpnar och dör. Så länge tomaten är mogen kan du skörda den, skära bort det skadade partiet och använda resten, men om pistillrötan drabbar frukten tidigt är den lönlöst att tro att den går att rädda. Plocka istället bort angripna tomater för att minska konkurrensen av befintligt kalcium.

Pistillröta sprider sig visserligen inte mellan plantorna, men kan ändå innebära att varenda tomat på vissa plantor skrumpnar och dör.

Vanligtvis syns de första tecknen på pistillröta bara några veckor efter befruktning då tomaterna växer fort och fruktsvällningen är mycket stor. Ju fler tomater på samma planta, desto större risk att drabbas då mängden kalcium helt enkelt inte räcker till. Varför vissa plantor – och stundtals sorter – drabbas mer än andra kan bero på en rad olika faktorer: exempelvis motståndskraft, förhållandet mellan olika näringsämnen i jorden, värme, fukt, vattentillgång, jordtemperatur och ljusinstrålning i växthuset.

Vattnet skjutsar runt näringsämnena i plantorna

Kalcium liksom alla andra näringsämnen transporteras med vattenströmmarna i plantan och ju torrare det är desto större risk att utveckla pistillröta. När det är riktigt varmt ute växer tomaten dessutom snabbare än när det är kallt vilket får till följd att mängden kalciumjoner som är tillgängliga för frukterna inte räcker till. Ju mer bladmassa desto större risk för pistillröta. Med andra ord kan det vara smart att ta bort en del blad för att minska risken för sjukdom och samtidigt exponera frukterna för solljus så att tomaterna mognar snabbare. 

Hela tomatklasar med pistillröta. Extra tråkigt då det är en italiensk vintertomat som är tänkt att lagras ända fram till vårkanten.

Risken att drabbas är som störst i odlingar där man använder mycket stallgödsel. Orsaken är att stora mängder stallgödsel kan ge upphov till en anrikning av kalium som på sätt och vis konkurrerar om plantans upptag av kalcium. Höga koncentrationer av nitrat och ammonium ger också generellt högre förekomst av pistillröta än höga koncentrationer av klorid och sulfat. Även låga halter av fosfat kan öka risken, men det är inget som går att förutspå annat än att skicka växthusjorden på analys, vilket hobbyodlaren sällan gör.

Risken är större hos den som använder mycket stallgödsel i odlingarna.

Det går visserligen att öka mängden kalcium i jorden, i första hand genom att tillföra kalk, men det är sällan något man bör göra då det riskerar att störa pH-värdet. Ett bättre alternativ kan vara att sänka värmeinstrålningen i växthuset för att minska fruktsvällningen något. Det kan man göra genom att öka luftcirkulationen, alltså öppna dörrar och ventilation eller sätta upp gardiner som skydd för värmeinstrålning då temperaturen är avgörande för pistallröta. Bara några grader lägre temperatur kan vara avgörande.

 

Hösten är en utmärkt tid för friluftsliv
Östafors nya vindskydd längs Blekingeleden och Skåneleden