Sälg – vårens viktigaste träd

10 april, 2020
Kategori:

Den som har sälgträd på sina ägor kan skratta sig lycklig så här på vårkanten då träden ger surrande konserter utförda av skogens allra tidigaste insekter: bin, humlor och fjärilar. Medan resten av naturens arter ännu inte slagit ut i blom är sälgens blommor där som en välsignelse. Med andra ord en nödvändig del av den biologiska mångfalden som aldrig bör tas bort. Och har du inte sälg i trädgården eller på markerna är det hög tid att plantera ett par stycken. Tänk på att sätta hon- och hanträd eftersom sälgen är tvåbyggare, vilket innebär att de har hon- respektive hanblommor på skilda plantor.

Sälgen uppfattas av många som ett ”skräpigt” träd som inte fyller någon funktion, men är i själva verket skogens viktigaste träd på vårkanten.

Det finns en helt oförstående inställning bland många skogsägare att sälgen är som ett hatat ogräs som till varje pris måste rensas bort i skogsbestånd och odlingskanter. Bortsett från en tidig lunchbuffé, till de allra tidigaste humlorna, bina och fjärilarna, långt innan resten av skogens arter börjar att blomma är sälgen också ett gottebord för nyanlända fåglar söderifrån, exempelvis svarthätta och trädgårdssångare.

Sälgens hanträd ger pollen medan honträden ger nektar. Båda är lika viktiga för vårens tidiga insekter.

Ett enkelt sätt att gynna den biologiska mångfalden

Istället för att gallra bort sälgen från våra marker är det viktigt att vi återplanterar sälg. Inte i några mängder, men precis som förr i tiden, med ett träd här och ett annat träd där. Kombinera hon- och hanträd då honblommorna innehåller nektar och hanblommorna pollen. Två viktiga beståndsdelar för vårens tidigaste liv.

Låt sälgen förgylla den biologiska mångfalden.

Även gamla träd är viktiga i landskapet

Precis som med de flesta arter finns det olika behov av trädens existens i olika tidsåldrar. Halvdöda eller heldöda träd ger nämligen goda livsförutsättningar för en lång rad insekter och organismer. Istället för att såga ner gamla träd – givetvis ska du ta bort farliga träd om de står dumt och kan trilla mot ett hus eller över en väg – så låt dem stå kvar och plantera ett nytt bredvid. Sälgen är ett vackert träd som växer fort, etablerar sig enkelt och faktiskt går att föröka genom att klippa av en gren och sticka ner djupt i lucker jord. Man kan exempelvis klippa av grenar tidigt på våren då bladknopparna fortfarande är i vila, förvara kallt och plantera djupt när tjälen går ur jorden. Tänk på att vattna under det första året.

Precis som övriga viden är sälgen livsviktig för att vi ska få fina skördar längre fram på sommaren då samma insekter som pollinerar våra fruktträd och bärbuskar överlever på livsviktig pollen och nektar som sälgen bidrar med på vårkanten.

Fantastiska blommor på vårkanten.

Årets första uppmaning handlar alltså om att lyfta sälgens rykte för att få trädet att återta rollen som en av människans viktigaste vän i skogen. Den som ger oss bra ved (ryker inte särskilt mycket och kallas av vissa för tjuvjägarved), foder åt djuren, bra slöjdvirke, fantastiska hässjestänger och bra medicin. Barken innehåller nämligen ASA – acetylsalicylsyra (eller rättare sagt salicylater som omvandlas till salicylsyra) – och går att använda för att dämpa värk och feber. Dessutom fantastiska konserter på våren.

Dagens projekt: planera för åtminstone två sälgträd i trädgården eller ett helt dussin i skogen. Även lantbrukare kan plantera sälg i kanten av åkrar och fält för att öka insekternas pollinering senare på säsongen.

Sätt upp en fågelholk utan att skada trädet
Sova utomhus