Skapa en egen äng i trädgården

23 juni, 2019

I tider då klimatet diskuteras mer än någonsin är det lätt att glömma bort behovet av insekter. Till skillnad från förut då trädgårdar och köksträdgårdar var en dröm för pollinerande insekter är dagens gräsmatteöknar – omgärdade av sten – precis tvärtom. Genom att låta bli att gödsla gräsmattan och dessutom låta bli att klippa gräset kan du göra skillnad. Spara dessutom träd och buskar och plantera så mycket blommande blommor du kan.

Ett bra sätt för att sköta ängsmarken är att skaffa en lie och lära sig hur den fungerar. Glöm inte att låta gräset fröa av sig innan du avlägsnar det. Ann-Louise Fransson på Botanikan i Ingelstad är grym med lien.

Till skillnad från en klippt gräsmatta, som vanligtvis består av en enda art: rödsvingel kan en klassisk äng bestå av 40-50 olika arter, på en enda kvadratmeter. Ingen annanstans kan man se ett sådant gytter av liv på en så liten yta. Historiskt var ängen bondens viktigaste hjälpmedel för att gården skulle kunna skrapa ihop tillräckligt med vinterfoder så att djuren kunde överleva ända fram på försommaren, då gräset började växa igen. Ända sedan slutet av 1800-talet har ängsmarken, den ogödslade slåttermarken minskat i omfång trots att vi vetat – och vet – att ängsmarken är ett himmelrike för pollinerande insekter.

Den ogödslade slåttermarken är en oas för pollinerande insekter.

Gör din egen äng

I en större trädgård kan man mycket väl låta bli att klippa en del av trädgårdens grönska och låta området bli en eftertraktad del för insekter, fågel- och djurliv. Tänk på att inte slå din nygjorda äng för tidigt eftersom blommorna måste komma upp i fröställning innan gräset slås. Låt gärna gräset ligga kvar och torka på marken (så att fröerna trillar ner på marken) innan du avlägsnar gräset för att använda det som hö eller som gröngödsling i rabatterna.

Ett bra tips kan vara att klippa gräsmattan på ena sidan gärdsgården och låta ängen frodas på den andra.
Låt delar av gräsmattan växa upp till en härlig äng.

Du som planerar att så din egen äng bör välja svagväxande gräs och så glest, gärna med inblandning av ängsblomsfrö för att ge ängen skjuts på vägen. På bara några år går en sådan gräsmatta från ett klassiskt ökenområde (jo det är så klassiska villaträdgårdar är) till en fullfjädrad äng med mängder av arter som lockar fåglar, insekter och bin till trädgården.

Klipp runt Tusenskönorna i gräsmattan och skapa en enkel miniatyräng i grönskan.

Ett bra tips för dig som inte vill låta trädgården växa igen är att klippa gångar i ängsmarken för att på så sätt förstärka känslan av att trädgården är ansad och skött. Man kan också välja att klippa rutor i en vanlig gräsmatta och låta områden med blommor växa upp och släppa sina fröer innan gräsmattan klipps på nytt. För att lyckas riktigt bra med ängen bör man använda uppsamlare på gräsklipparen för att på så sätt göra gräsmattan näringsfattig, vilket gynnar blommor och arter som växer på näringsfattiga marker.

Mer tips i boken Lev som en bonde – 100 sätt att klara sig själv.


 

 

 

 

 

 

 

 

Falsk eller äkta fläder
Svenska snittblommor istället för utländska