Skotta taket för att undvika byggnadskollaps

10 mars, 2020


Även om det är relativt ovanligt att byggnadskonstruktioner skadas av stora mängder snö så händer det ibland att större tak rasar. Nu senast på idrottshallen Tarfalahallen i Kiruna där taket gav vika efter kraftiga snöfall. Så här minskar du risken för en byggnadskollaps.

Taket på Tarfalahallen gav vika för snötrycket. Foto: Lars Fors, Kiruna.

Vanligtvis är svenska byggnader väl tilltagna i hållfasthet (regleras i Boverkets konstruktionsregler EKS 10 – BFS 2015:6), men stora mängder snö i kombination med temperaturskillnader och ogynnsamma taklutningar kan öka risken. Tänk på att se över var snön faller om du skottar snö där den kan påverka andra. Exempelvis vid en trottoar eller om det står parkerade bilar nedanför. Gå aldrig upp på taket utan fallskydd och undvik att sätta stora mängder snö i rörelse samtidigt. Om snön på ena sidan taket plötsligt släpper från sitt fäste kan skillnaden i tyngd möjligen påfresta takets hållfasthet. Skotta helst i vinkelräta kanaler, från nocken ända ner till takfoten. Genom att skotta taket i remsor, ömsom på ena sidan av nocken och ömsom på den andra undviker du snedfördelning av tyngd. Ett bra tips är att börja att skotta omkring två meter in från gavlarna och skotta meter eller tvåmeter breda remsor från nocken ner till takfoten. Lämna 4-5 meter och skotta en ny remsa och fortsätt så ända bort till nästa gavel. När halva taket är skottat kan du skotta ner resten. På så sätt förändrar du inte trycket på konstruktionen utan kan lita på att taket håller.

Se till att hålla snön borta från taken när det snöar kraftigt.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avgöra när ett tak behöver skottas. Hellre skotta en gång för mycket än att undvika det helt. Är taket belagt med papp kan det vara smart att lämna 10 cm av snötäcket eftersom det är lätt att skada pappen vid ovarsam skottning.

Det är lätt att hålla snön borta från marken, men svårare på omkringliggande tak.

Så kan du avgöra om ett tak behöver skottas eller inte. För att veta om taket behöver skottas eller inte kan du använda dig av tabellen nedan. För att kunna läsa tabellen behöver du räkna ut hur mycket snön på taket väger. Det gör du så här:

1). Använd ett öppet rör med en bestämd innerdiameter (som du mäter med ett skjutmått). Väg röret tomt innan du använder det. Vikten måste vara exakt.

2). Tryck ner röret i snön ända ner mot takytan på den plats där du vill mäta.

3). Lyft upp röret ur snön och kontrollera att röret verkligen är fyllt (hela diametern är full).

4). Väg den uppsamlade snön (hela rörets vikt minus rörets tomma vikt).

5). Använd formeln nedan för att räkna vilken kvadratmetervikt taket tål:

qsnö = g / (0,0785 x d x d)

g är vikten snö, den uppsamlade vikten i gram (g), d är rörets diameter i centimeter (cm).

qsnö är den uträknade vikten i kilogram per kvadratmeter (kg/m2).

Nu skottas taken på Kirunas byggnader preventivt. Foto: Lars Fors, Kiruna.

Tänk så här: Du använder ett rör med en invändig diameter av 12 cm (d) och du trycker ner genom snön ända tills röret tar i taket. När du väger snön i röret väger snön 1250 gram (g).

Använd formeln qsnö = g / (0,0785 x d x d) och för in dina värden: 1250 / (0,0785 x 12 x 12) = 110,6 kg/m2. Det innebär att snön på taket väger 110,6 kg per kvadratmeter. Läs av den siffran i tabellen som visar vilken vikt – beroende på snözon – som taket klarar av.

Blötsnö i stora mängder väger mycket.

 

Snözon Snövikten bör ej överstiga (kg/m2)
1,0 80
1,5 120
2,0 160
2,5 200
3,0 240
3,5 280
4,5 360
5,5 440

Källa: Boverket.

Konstruktionsreglerna för hustak delas in i åtta zoner, där Malmöregionens tak håller för omkring 80 kg/kvadratmeter medan samma tak i fjällvärlden håller för över 440 kg. Du hittar snölastzonerna på följande länk hos Boverket

När det faller stora mängder blötsnö på kort tid kan det vara smart att skotta taken tidigt.

Glöm inte växthuset. Vid mycket nederbörd, i synnerhet med blötsnö är det viktigt att du skottar taket på växthus och odlingstunnlar. Det behövs inte särskilt mycket snö för att ett växthus i aluminium ska ge vika för den ökade tyngden. Samma sak med odlingstunnlar.

Vanligtvis brukar det vara enklast att ta en helt vanlig sopborste, ställa sig under takfoten och borsta ner snön från nocken ner mot takfoten. Akta dig så att du inte får snön i nacken.

Detta och många andra tips hittar du i boken Storm, översvämning och torka.
Fem tips om coronapandemin
Behöver man preppa för coronaviruset?