Smart sätt att rensa ogräs mellan ölandssten

19 juli, 2017
Kategori:

När vi flyttade in i vårt hus från 1907 hittade vi gångar av ölandssten tio centimeter under gräsmattan. På sina ställen betydligt djupare än så. Sedan dess har vi återskapat snirkliga gångar av röd vacker ölandssten och försöker att hålla efter gräset så gott det går.

Gräsmattan växer snabbt över ölandsstenens halva yta.
Gräsmattan växer snabbt över ölandsstenens halva yta.

Numera struntar jag i att skära bort grässvålen som växer över kalkstensplattorna och lyfter istället hela ölandsstenen rakt upp med hjälp av ett järnspett. På så sätt slipper jag ägna timmar åt att krafsa bort det livskraftiga gräset och låter istället gräset ansas av stenens tyngd.

Smidig gång till vedboden

Med huset på ena sidan trädgården och vedboden på den andra behöver vi en stensatt gång över gräsmattan för att inte det ska bildas djupa stigar, i synnerhet under vintern.

Med vedboden på ena sidan gräsmattan och huset på den andra är det smidigt att använda Ölandssten på gångarna.
Med vedboden på ena sidan gräsmattan och huset på den andra är det smidigt att använda ölandssten på gångarna.

Kalkstensskivorna från Öland fungerar utmärkt och är betydligt mindre underhållskrävande än singel, grus eller betongplattor (där gräs och ogräs etablerar sig i skarvarna). Lägg kalkstensskivorna rakt på gräsmattan (eller gräv bort grässvålen så att stenarna hamnar i samma nivå som gräsmattan) och skapa vackra mönster i trädgården.

Så slipper du rensa bort gräset

Ett enkelt sätt för att slippa krafsa bort grässvålen som växer över plattorna är att använda ett vanligt järnspett och lyfta upp ölandsstenens ena sida. Använd spettet som en hävarm och lyft sedan stenen rakt uppåt. Jag brukar ställa stenen på högkant (i hålet) innan jag lyfter upp den på gräsmattan. Nu kan du enkelt bekämpa myrorna (som gärna bygger bo under kalkstensplattor) innan du återigen lägger tillbaka kalkstenen och trycker till ordentligt med foten. Var noga med att trycka ner det yviga gräset som växer över plattorna så att det täcks – och kvävs – under den tunga ölandsstenen.

Använd ett vanligt järnspett och lyft upp ölandsstenens ena sida.
Använd ett vanligt järnspett och lyft upp ölandsstenens ena sida.
Ställ stenen på högkant i hålet, ta nytt grepp och lyft upp stenen på gräsmattan.
Ställ stenen på högkant i hålet, ta ett nytt grepp och lyft upp stenen på gräsmattan.
Gräsmattan växer 10-20 cm rakt ut över plattorna.
Gräsmattan växer 10-20 cm rakt ut över plattorna.
Myrorna trivs under kalkstensplattorna.

Till skillnad mot att rensa bort allt gräs runt stenarna (flera timmars arbete) ägnar jag numera knappt en timme åt att få bort allt oönskat gräs och skapa tydliga kanter runt stenarna. Dessutom stör jag myrornas existens och provar att bekämpa dem biologiskt.

Orkar du inte lyfta de tunga kalkstensskivorna går det naturligtvis lika bra att vippa upp stenen tillräckligt mycket så att du kan peta ner gräset under stenarna och sedan lägga tillbaka stenen i dess ursprungliga läge i gräsmattan.

Tryck till stenen ordentligt med foten så att stenen inte vippar.
Tryck till stenen ordentligt med foten så att stenen inte vippar.
Lägg tillbaka stenarna i hålet och tryck till ordentligt. Borsta bort all jord med hjälp av en borste.
Borsta bort all jord med hjälp av en borste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtta skäl att älska norra Öland 
Smakfesten i Karlshamn den 20-22 juli