Svensk matproduktion

3 mars, 2019

Sveriges bönder producerar årligen omkring 6500 kcal per person och dag (2016) i växtodlingen visar siffror som lantbruksjournalisten Gunnar Rundgren bearbetat ur Jordbruksverkets statistik. Det är ungefär dubbelt så mycket kalorier som svensken behöver.

Totalt producerar Sveriges bönder årligen 861 000 ton potatis.

De senaste veckornas fokus på Sveriges låga självförsörjningsgrad är helt naturligt efter SVT-serien Nedsläckt Land. Från att tidigare mest intresserat oss med kärlek till det svenska jordbruket i allmänhet och krisberedskap i synnerhet diskuteras plötsligt självförsörjning och matproduktion på var och varannan arbetsplats. Det enda man kan hoppas på är att diskussionerna faktiskt leder till en förändring och att svensken flyttar fokus från billigt till hållbart och premierar svenska råvaror och närproducerad mat.

Spannmålsproduktionen är effektiv och genererar drygt fyra gånger mer energi per kilo råvara än exempelvis potatis.

Siffrorna från Jordbruksverket inkluderar växtodlingens alla basgrödor och exkluderar vallproduktionen till kor, hästar, får och getter. Däremot är grönsaker, frukt och specialgrödor inte med i beräkningarna liksom hela den animaliska produktionen.

Hög spannmålsproduktion

Den svenska spannmålsproduktionen 2016 var imponerande hög. Totalt producerades 5 500 000 ton spannmål på våra svenska åkrar vilket har en energitäthet motsvarande 3 700 kcal per kilo skörd vilket omräknat till humankonsumtion blir 5 581 kcal per dag och person.

Den svenska spannmålsproduktionen var 2016 5 500 000 ton.

Bönor, ärtor och potatis. 

Samtidigt producerar Sveriges bönder 196 000 ton ärtor och bönor,  861 000 ton potatis, 268 000 ton oljeväxter och 1 187 000 ton sockerbetor. Nu går ju inte hela skörden till humankonsumtion utan siffrorna inkluderar både foderproduktion till djur och potatis till stärkelse och sprit, men ger ändå en känsla av det vansinnigt effektiva jordbruket som med rätt styrning – och engagerade kunder – faktiskt med ganska enkla medel skulle gå att styra om för att öka vår svenska självförsörjningsgrad.

Potatis genererar omkring 750 kcal per kilo råvara.

Källa: Bearbetning av jordbruksverkets JO 16 SM 1701, Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016 samt jordbruksstatistisk sammanställning.

Håll ordning på sådderna
Nedsläckt Land