Hur mår jorden? Testa maskprovet.

3 april, 2021
Kategori:

Oavsett mängden tillförd näring utifrån är maskarnas konstanta arbete bland det viktigaste som finns i köksträdgården. Varje mask bajsar i genomsnitt ett halv gram näring om dagen vilket över en sommarsäsong blir till en ansenlig mängd näring om du har gott om mask i jorden. Ett bra sätt för att få reda på hur jorden mår är att räkna maskarna i köksträdgården.

Att räkna maskarna är ett utmärkt sätt för att ta reda på hur jorden mår.

Trots att många som odlar inte tänker på vilket myller av liv som finns under ytan så finns det uppskattningsvis 2,5 kg olika sorters levande varelser i jorden per kvadratmeter. Det handlar om bakterier, svampar, maskar, skalbaggar och alger som tillsammans bidrar till ett bättre klimat med goda växtförutsättningar.

Masken och andra mikroorganismer är livsviktiga för en lyckad skörd.

Vikten av att täckodla

Att täckodla är ett utmärkt sätt att förbättra förutsättningarna för en levande jord. Tack vare tillgången på organiskt material kan mikroorganismerna föröka sig snabbt och bryta ner gräsklipp, löv och växtdelar till olika mineraler och näringsämnen som kommer växterna till godo. Ett enkelt sätt för att se hur jorden mår  är att ta en vanlig spade och gräva upp ett par rejäla spadtag på olika platser i trädgårdslandet. Sätt dig sedan på huk och räkna antalet maskar i spadtaget.

Vanligt gräsklipp fungerar utmärkt som mat åt mikroorganismerna.

Mindre än fem daggmaskar per spadtag innebär att du förmodligen har en mullfattig jord med ett stort behov av att tillföra organiskt material. Använd gärna gräsklipp.

Minst tio daggmaskar per spadtag innebär att jorden förmodligen redan innehåller organiskt material som ger maskarna mat. Tillsätt gärna mer och sträva efter en levande jord.

Mer än 20 maskar per spadtag vittnar om en fantastisk jord som innebär precis det som mikroorganismerna vill ha. Grattis. Du har goda förutsättningar för en mycket fin skörd.

Fakta: Gräv inte mer i nödvändigt i trädgårdslanden eftersom maskarna då kan skadas. Fördelen med täckodling är att man slipper att gräva särskilt mycket då maskarna istället hjälper till med att luckra upp jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilisera jorden för att slippa sorgmyggor
Torka eget kött med en datorfläkt