Eld, mat och vatten gör dig stark i en krissituation

20 december, 2017

I drygt tjugo års tid har det varit modernt att avrusta beredskapspolisen, civilförsvarsorganisationen och försvarsmakten. Inte en gång har politiker och tjänstemän funderat på vilka konsekvenser det på lång sikt kan få att avveckla beredskapslager och skyddsrum. Idag presenterar Försvarsberedningen sin rapport ”Motståndskraft”. Jag måste säga att min bok Krishandboken (som släpps i mars) inte…

Läs mer