Tar vattnet slut när strömmen går?

27 februari, 2019
Kategori:

Efter att SVT:s krisberedskapsserie Nedsläckt Land visats på SVT har en rad rykten kring samhällets sårbarhet figurerat på nätet. Bland annat att vattenförsörjningen omgående upphör vid ett strömavbrott. En uppgift som inte stämmer. Åtminstone inte i de flesta kommuner så länge du har kommunalt vatten indragit. Med egen brunn däremot slutar vattnet att rinna i kranen då det saknas ström till vattenpumpen.

Tack vare reservkapacitet kommer förmodligen vattenledningssystemet att fungera även vid ett strömavbrott.

Kommunernas roll vid extraordinära händelser är omfattande och beredskapen är därför god i de flesta kommuner. Vad det gäller vatten och avlopp tryggas systemen med backupkapacitet, alltså dieselaggregat som kortsiktigt håller pumparna igång. Det innebär att vattenledningssystemet kommer att fungera i åtminstone några timmar, i vissa kommuner i upp till tre dygn innan vattenförsörjningen helt avstannar. Allt beror givetvis på vilka höjdvariationer som finns i stan och hur mycket uttaget är i förhållande till aktuellt tryck. Dessutom beror det på hur mycket diesel det kommunala VA-bolaget valt att lagra.

Det gamla rådet att fylla badkaret med vatten i händelse av ett strömavbrott är helt kontraproduktivt eftersom trycker sjunker markant om alla samtidigt börjar att fylla badkaret. Bästa tipset är att i god tid skaffa dunkar som möjliggör att du kan lagra vatten mörkt och svalt i källaren. Har du inte möjlighet att lagra vatten bör du åtminstone ha dunkar hemma så att du kan hämta vatten vid kommunala vattendepåer som Räddningstjänsten upprättar vid en samhällsstörning.

Läs gärna hur du kan Bunkra eget vatten. 

 

Nedsläckt Land
Låga grundvattennivåer