Traditionell grind till gärdsgården

10 november, 2019
Kategori:

Få saker är så fina som en äkta gärdsgård runt ägorna. Även om utseendet varierar runt om i Sverige är likheterna större än skillnaderna. Snyggast blir gärdsgården om du också tillverkar tidstypiska grindar allra helst i ene eller gran.

En snygg grind till gärdsgården är både praktisk och funktionell.

Till skillnad från att ha en öppen passage i gärdsgården är det både snyggare och mer praktiskt att ha en grind som går att stänga. I synnerhet om du har hund eller barn. Köp en färdig grind eller tillverka din egen. Skaffa smidda beslag och hugg granslanor till grinden på egen eller andras mark. Det brukar inte vara särskilt svårt att få tillstånd av en markägare att hugga bort besvärande fröträd i hyggeskanter och vägrenar.

Handsmidda beslag till grinden. Just det här är ett gammal återanvänt beslag.

Som material till grinden används vanligtvis barkade tunna granslanor, medan stolparna görs av senvuxen furu, eneträ eller gran som allra helst svedjas eller tjäras i den ände som ska stå i marken. Borra hål i grindens ramstopar på samma cc-avstånd (centrumavstånd) som pinnarna ska monteras och slå in granslanorna med en träklubba. För att få optimal stabilitet kan man göra ett litet snitt i de liggande granslanornas ändträ och sedan knacka in en kil i respektive slana (när du väl monterat dem i ramverket) för att få en stabil och hållbar grind. För extra stabilitet kan man kryssmontera en diagonal slana (som klyvs på mitten) från den ena änden av grinden diagonalt över till den andra sidan.

Grinden byggs vanligtvis av barkad gran medan grindstolparna görs av eneträ, senvuxen fur eller gran.

Skruva fast beslagen och häng upp grinden på dina nergrävda stabila grindstolpar.

FAKTA: Orkar du inte tillverka en egen grind kan man köpa färdiga grindar av proffs. Exempelvis Tellenbachs Gård och Skog AB i Umeå, Jämtgärsgård och Svenska Gärdsgårdar tillverkar och säljer färdiga grindar.

Lycka till!

/ Niklas

 

 

 

 

Skaffa en egen krislåda eller ett krisskafferi
Tjärved, fetved eller töre