Vilken ved värmer bäst i spisen?

21 oktober, 2020
Kategori:

Olika träslag värmer olika mycket oavsett om du använder vedspis, kamin eller kakelugn. Den bästa veden är självklart den du redan har, men om man har möjlighet att välja bör man skaffa ved som värmer bra. Gärna björk, bok eller alm.

Även ek är utmärkt att elda med, men du bör blanda ekveden med något annat träslag för att undvika att garvsyran som frisätts när du eldar ek kan skada metall och murbruk i eldstaden.

Björkveden är populär och värmer bra. Dessutom är den ren och smutsar ner minimalt inomhus.

Eftersom brännvärdet i ved skiljer sig markant beroende på om den är senvuxen eller snabbvuxen (olika densitet) är det viktigt att göra ett urval om du köper veden utifrån. Vid en jämförelse av almved krävs exempelvis 1,8 kubikmeter (stjälpt mått) rötskadad almved för att ersätta 1 kubikmeter frisk almved och för att ersätta 1 kubikmeter torr ekved krävs 1,4 kubikmeter rötskadad ekved. Samtliga beräkningar baseras på en 20 % fukthalt.

För att undvika att värmeenergin går åt för att ånga bort överbliven fukt bör man sträva efter att använda ved med en maximal fukthalt på 20 %.

Alla brännvärden nedan bygger på en fukthalt av 15 % (man bör sträva efter en maximal  fukthalt på 18-20%) för bästa effekt. På så sätt används inte värmeenergin för att ånga bort överbliven fukt utan istället för att värma bostaden.

Björk: Traditionellt det bästa träslaget man kan elda med. Särskilt senvuxen och kompakt björk som brinner sakta med en god värmeeffekt. Björk brinner dessutom utan gnistregn och sprätter minimalt vilket gör den extra användbar i öppna eldstäder. Vid en 15 % fukthalt har björkveden ett brännvärde på 2926 kWh/m3f (vedens verkliga volym utan luft). 

Gran: Brinner med ett sprakande ljud och släpper iväg en armada av glöd som kan skjutas långt utanför eldstaden. Granved kan vara att föredra framför dyrare lövträ (enbart i stängda kaminer) då det är billigare och torkar snabbt. Brännvärdet är 2401 kWh/m3f (frisk ved med en hög densitet. Ved med lösröta har däremot bara ett brännvärde på 1653 kWh/m3f.

Hugg ved på vintern och låt den torka i minst ett år. Ett gammalt ordspråk lyder: Bäst ved får du om du klyver veden under vintern och sedan travar upp den innan långfredagen.

Tall: Liksom granved sprätter också tallved vilket gör den direkt olämplig i öppna eldstäder. Däremot torkar den snabbt och luktar gott. Värde: 2446 kWh/m3f (frisk ved med hög densitet och 1907 kWh/m3f (ved med lösröta).

Tallved luktar gott men sprätter en del när den brinner.

Lönn är ett mångsidigt träslag som är uppskattat vid möbeltillverkning. Som ved är lönnen däremot ovanlig även om den brinner bra. Brännvärdet är 3116 kWh/m3f. Vid en 10 % fukthalt ökar brännvärdet till 3210 kWh/m3f.

Bok: En bra och effektiv ved som är lätt att både lagra och använda. Bör torka i åtminstone två år. Idealisk för både kamin och den öppna spisen. Brännvärdet är 3032 kWh/m3f.

Ek: Fantastisk ved, men tänk på att klabbarna är tillräckligt torra när du eldar. Bör torka i minst 2-3 år innan användning. Tack vare en hög garvsyrenivå – som frisätts när man eldar veden –  kan det vara smart att elda 25 % ekved och 75 % annan ved. Brännvärdet i ek är 3730 kWh/m3f om man eldar frisk ved med en 15 % fukthalt.

Om du köper ved bör du vara noga med att köpa torr ved med hög densitet.

Al: Minst brännvärde av alla lövträd. Torktid 1,5 år. Brännvärdet är 2135 kWh/m3f.

Alm: Utmärkt ved med hög värmeutveckling som sprätter lite. Brukar vara smart att blanda almved med exempelvis björk eller lönn, rönn eller sälg. Brännvärde 3176 kWh/m3f.

Lönn: Höstens favorit som fungerar utmärkt att elda med. Brännvärdet är 3116 kWh/m3f.

Sälg: Utmärkt ved om du har möjlighet att röja mad- och betesängar nära vattendrag. Ta dock inte bort all sälg då träden är viktiga för vårens första insekter. Brännvärde 2577 kWh/m3f.

Låt veden torka länge. Gärna under minst ett år.

Fotnot: Samtliga värden är hämtade ur studien ”Brännved – energiinnehåll i några olika trädslag” av Jan-Erik Liss, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik vid högskolan i Dalarna.

Tortillabröd med mozzarella över öppen eld
Preppa Mat – allt du behöver veta om livsmedel i kristider