VMA som sms

10 mars, 2019

Funktionen VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem bestående av drygt 4500 ljudsändare spridda över landet, som installerats högt i större samhällen för att ljudsignalen ska nå så många som möjligt. Du som bor på landsbygden, där det saknas ljudsändare eller där ljudet helt enkelt inte når fram till din aktuella position kan få nyheten via appen Krisinformation.se (alla VMA publiceras i appen) eller som sms till din telefon om den finns registrerad eller används i det aktuella området. Oavsett operatör.

Exempel på SMS som skickas ut från SOS Alarm. Meddelandet är påhittat. VMA som sms sänds ut till samtliga mobiler som används eller finns adressregistrerade i ett aktuellt område.

Sms med hjälp av positionering

Trots att SMS-funktionen rent tekniskt fungerat i flera år, var det först efter en lagändring den 1 juli 2017 som VMA via sms blev möjlig. Man behöver inte registrera sig någonstans, men däremot måste telefonen vara adressregistrerad i det aktuella området eller användas i det område som varningen gäller. Även utländska telefoner som används i det aktuella området (roaming) varnas.

Ingen varning om du saknar täckning

Tänk på att du inte får sms i telefonen om den är avstängd, har flygplansläge, saknar täckning eller befinner dig utanför ett aktuellt område när varningen sänds ut. Sedan den sjunde februari 2019 repeteras pågående VMA till de personer som åker in ett område som omfattas av varningen. Det innebär också att du får ett sms om du plötsligt återfår täckningen i det aktuella området.

Du får ingen varning om du saknar täckning, om telefonen är avstängd eller om du har flygplansläge på.

Vem kan ta emot VMA som sms?

Samtliga teleoperatörer är enligt lag skyldiga att förmedla viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Även kunder som ansluts till det svenska nätet via roaming, alltså utländska mobiltelefonabonnenter som via sin teleoperatör i hemlandet har avtal med en eller flera svenska mobiltelefonoperatörer. Det innebär att även utländska brukare varnas om de befinner sig inom aktuellt område.

Mer information: https://blogg.land.se/lev-som-en-bonde/vma-viktigt-meddelande-till-allmanheten/

Du kan läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten på MSB:s hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

Beredsam kris- och beredskapspodden
Håll ordning på sådderna