Vintersådd av tomater

21 december, 2017
Färgglada tomater på buskig planta.

Kan man vinterså tomater? Någon ställde frågan på min Instagram igår. Det här är inte ett svar rakt upp å ner, mer av ett resonemang kring olika tillvägagångssätt och nyttan av dem.

Vintersådd är alltså en metod för att så grönsaker utomhus när det är kallt. Sådden kan göras på friland, i pallkragar och krukor eller liknande. Jorden där fröerna ligger kan frysa och tina omvartannat innan det slutligen gror på vårkanten. Fördelarna är att sådderna inte upptar plats inomhus, fröerna håller själva reda på när det är dags att gro och plantorna blir kraftiga och fina när de växer upp i utomhusklimatet.

Vanligen väljer vi att så bladgrönsaker, kål, lök, kryddor och vissa sommarblommor. Men visst vore det smidigt att kunna vinterså tomater!?! Många av oss vill ju ha många tomatplantor. De kräver stort utrymme och många omplanteringar när de odlas inomhus. Skulle en vintersådd funka?

Läs också: Du behöver inte växthus för att odla tomat

 

Närbild på en frodig liten grön planta.
På friland självsår sig tomater och bildar knubbiga fina plantor under försommaren. Det här är en busktomat.

 

Mina experiment
Jag har vintersått tomater två gånger. Första gången blev jag inspirerade efter att ha sett hur fint tomatfröna grodde i komposten och tänkte att det måste ju funka på ett mer kontrollerat sätt med. Fröerna såddes mitt i vintern i växhus. De grodde i mars och frös sönder i en köldknäpp därefter. Förra året sådde jag fröerna senare, i mars, i växthus. De grodde. Och frös sönder i en köldknäpp därefter.

Det jag också har gjort två år är att gräva upp självsådda små busktomater från friland tidig sommar och plantera om i krukor. De är de facto inte vintersådda, men skulle lika gärna kunna vara eftersom fröerna legat självsådda i jorden höst, vinter och vår. Plantorna har sedan krukodlats i tunnelväxthuset och gett fin skörd.

Det som skiljt min vintersådd och de självsådda plantorna är platserna de grott och vuxit/inte vuxit på. Vintersådden stod i tunnelväxthus och självsådden på friland. Det har visat sig vara en stor skillnad. I tunnelväxthuset är det vissa dagar 20 grader varmt redan i februari. Den tidiga och varma våren värmer upp jorden, som redan i mars alltså kan vara så varm i krukor och tråg att tomater gror. Men tunnelväxthuset ger inte fullgott skydd mot vårens frostnätter, så alla växter som inte tycker det är okej med en köldknäpp stryker lätt med. Dessvärre gör tomaterna det, de tål inte frost alls. Jag kan ju förstås bära in dem i bostadshuset men då försvinner ju poängen med att vinterså.

Läs också: Inomhusodla tomater för tidig skörd

 

Min hand håller i en liten tomatplanta.
Förra sommaren grävde jag upp och planterade om mängder av självsådda tomater för att krukodla i tunnelväxthuset.

 

En back med femton plantor av tomat och trädgårdsportulak.
De här plantorna fick helt fräckt bo kvar i sina små krukor under hela växtsäsongen. De placerades på jordbäddar mellan andra plantor i tunnelväxthuset och kunde hämta näring och fukt genom dräneringshålen i botten. Hygglig skörd.

 

Utomhus att föredra
När tomaterna självsått sig på friland eller i komposten gror de vid exakt rätt tillfälle och växer då fint. Här är det ju möjligt att en del också gror vid fel tillfälle, men de sållas bort av frosten. Kvar blir ett gäng plantor som grott något senare och som obekymrat växer vidare. Kan vara sortberoende förstås, men mer troligt enligt mig att det är en slump beroende på hur djupt fröerna legat, hur hög bädden varit och så vidare.

Om jag lägger alla min frön i en tidig och enhetlig vintersådd i ett växthus och driver upp plantor i varm miljö som senare drabbas av frost så får jag med största sannolikhet inga tomater. Men om jag bara gräver upp självsådda plantor från friland eller simulerar en sådd på samma vis blir skörden väldigt sen och det är inte ens säkert att alla plantor hinner utvecklas för att gå i blom.

Så vad göra?

I år ska jag göra en vintersådd av tomat utomhus och en vintersådd i plastback. Utomhussådden kan jag göra när som helst, men sådden i plastback ska göras från mitten av mars. Den senare sådden är helt enkelt för att inte fröerna ska gro för tidigt och hinna utveckla plantor som fryser sönder. Det som skiljer de här sådderna från mina tidigare försök är alltså att sådderna står utomhus och att de görs senare.

Jag kommer att så plantor som backup inomhus också, förstås.

Läs också: Tjuvar, beskär och toppar tomat

 

Tomatplanta i kruka.
Så här fin blev den självsådda plantan under sommaren i tunnelväxthuset. Bilden överst i inlägget visar skörden.

 

Hur gör andra?
Vintersådd är ett populärt sätt att så i länder med kallt vinterklimat, Kanada till exempel. Och här finns det många som sår tomater utomhus i kallt väder. I Kanada används gamla mjölkbehållare i plast, genomskinliga hinkar, godislådor och allt möjligt att så i. Som små drivhus med olika ventilationshål i toppen, till exempel ett avskruvat lock, står mängder av sådder uppradade i trädgårdarna. Ibland täckta av snö.

Precis som här är vintern i Kanada kall, dock är den ljusare. Där har jag sett att odlare vintersår tomater just andra halvan av mars. En del erfarenheter därifrån säger att vintersådda tomater är långsammare i starten än inomhussådda men att de växer snabbt och kommer ikapp så snart de planterats om från sin så-bytta.

Precis som med en del andra vintersådder kan det vara vissa fröer som inte alls vill sig, men åtminstone en av odlarna jag sett menar att det inte alls är signifikant för just tomater.

Läs också: Ta sticklingar av tomat

 

Sammanfattning
Det är alltså svårt att svara på exakt hur väl en vintersådd av tomat funkar. Det enda enkla är att säga att den inte funkar så som andra vintersådder utan kräver lite specialbehandling för att bli bra. Eftersom jag inte själv lyckats till hundra procent än har jag inte kunnat se hur stor nytta en vintersådd av tomat skulle ge. Men jag gissar att det skulle vara till väldigt stor glädje om jag kunde odla riktigt många tomatplantor som växer fint i annan miljö än inomhus den första tiden. Det blir ju helt enkelt ganska många plantor i fönstren på våren.

 

  • Tomatfrön klarar att ligga i kall jord en hel vinter och gror fint när de tycker temperaturen i både jord och luft verkar bra.
  • Om de gror för tidigt är det med största sannolikhet så att de små plantorna fryser sönder om de odlas i väl skyddad miljö som kan drabbas av frost.
  • Välj en odlingsplats som är så jämn i temperaturen att fröerna inte lockas att gro för tidigt.
  • Sent etablerade plantor kan behöva växa vidare i växthus för att hinna ge skörd innan hösten blir för kall.

 

Nämnas bör kanske att de självsådda sorter jag själv provat att gräva upp från friland varit busktomater. Det är alltså låga tomater som ofta ger skörd något tidigare än högväxta sorter. Jag har ännu inte sett ut vilka sorter jag ska så i årets vinterodlingsprojekt, men det blir både höga och låga sorter, bland annat några riktigt låga kruktomater.

Jag vet att det är fler än jag som är sugen på att lyckas med vintersådd tomat. Har du provat?
/Sara Bäckmo

 

Att odla tomater utan jord
Fröleveranser från andra länder