godning

Till vänster i bild odlas råg som uteslutande används för den speciella rågwhiskey som man tillverkar på gården. Vagnen med de vita tankarna på innehåller flytande ammoniak som används som gödning på åkrarna. Ammoniaken är en restprodukt från naturgastillverkning. Vagnen kopplas bakom en harv som myllar ner gödningen i marken.

0 kommentarer