Det är en alldeles vanlig måndag
Okej. Nu gör jag detta.