Kontakt med media. Del 3 i opinionsskolan

23 augusti, 2019

Tredje och sista delen i opinionskolan handlar om att använda tjänstepersoner, hitta rätt makthavare och skapa kontakt med media. Jag kan verkligen intyga att det känns pirrigt när man blir intervjuad men min framgång har hela tiden byggt på att jag varit mig själv. Lycka till!

Media
Här intervjuas jag i samband med Landstormen

 

7. Använd tjänstepersoner
Använd alla i din närhet som sitter på kunskap. Det kan handla om tjänstepersoner/byråkrater och lokala politiker och andra som bedrivit liknande opinionsarbete på andra ställen – använd Google och Facebook för att hitta dem. Tänk på att tjänstepersoner/byråkrater även finns på lokal och regional nivå. Utan dessa personer skulle inte kommuner, regioner eller länsstyrelser fungera och de sitter på en enorm kunskap. Dessutom vet de ofta vilka fler du bör kontakta. I vårt fall var kommunstrategen viktig. Det var han som hjälpte oss att räkna ut hur mycket arbetsplatserna i Lycksele var värda. Finns inte en kommunstrateg, vänd dig till ett kommunalförbund eller regionförbund eller liknande på länsnivå som har kompetens att utreda och analysera.

8. Hitta rätt makthavare
De högst styrande i landet sitter i riksdagen. Ta reda på hur den fungerar och använd dig av den. Exempelvis är varje riksdagsledamot vald utifrån ett län och ska därmed jobba för sitt län. Kanske sitter personen i ett utskott som är ansvarigt för frågan du driver? Ingen politiker kan säga att den inte vill svara på frågor. Får du ingen respons? Gå till nästa politiker. Det finns mycket fakta att hitta på riksdagens och regeringskansliets hemsidor på nätet. Även länsstyrelsernas och Sveriges Kommuner och Landsting har mycket fakta på sina webbsidor. Hittar du inte det du söker? Ring och fråga. Sök tidigare exempel. Har någon annan drivit en liknande fråga? Google och Facebook är bra utgångspunkter. Var inte rädd för att ta kontakt. Det går inte att bedriva opinion genom att bara sitta på sin kammare. Det är ingen som tycker att det är konstigt om du ringer eller tar kontakt.

9. Skapa kontakt med medierna
Syftet med opinionsbildning är att förändra och påverka. Men för att komma dit måste man nå fram till dem som har makten. Det sker via medierna. Var inte rädd för att ta kontakt med media. Journalisterna kommer kanske inte alltid vilja rapportera om det du gör. Men det är viktigt att skapa kontakt och ligga på. I takt med att frågan får större uppmärksamhet, kommer också media att vilja rapportera. Skapa kontakter med både lokal- och riksmedia. När media börjar intressera sig, kommer också politiker att göra det, vilket troligen leder till ett ökat tryck i frågan. Använd sociala medier och var lagom tjatig, Dela och sprid andras information som hänger ihop med din fråga.

Jag kommer gärna ut och föreläser med efterföljande dialog kring hur man bildar opinion. Välkommen att ta kontakt!

Några minuter i SVTs morgonstudio
Så tar du debatten. Del 2 i opinionskolan