Så bildar du opinion

21 augusti, 2019

Nu kommer jag att kaxa upp mig lite. Men det är enbart för att fylla mitt syfte, mitt kall och min drivkraft för ett hållbart och sammanhållet Sverige. För ett år sen var jag kampanjgeneral för Landstormen. En rörelse som skulle driva flera frågor för att nå bredd. Jag försökte tala om att jag tror mer på att driva en fråga i taget. Gärna en som ger fler positiva kringeffekter, men det fick inte gehör. Att vi genom folkopinionen Skatteverket ska stanna i Lycksele lyckades med att behålla 9 Skattekontor ute i landet berodde helt på att vi kraftsamlade och jobbade tillsammans med organisationer och politiker på kommunal och regional nivå.

kraftsamla
Att kraftsamla och fokusera ger framgång

Som ett resultat av kampen gjorde jag en opinionskola tillsammans med LAND med nio goda råd. Dem tänker jag delge i en serie på tre blogginlägg. Tipsen finns också i den lilla bok jag skrev som fortfarande finns att köpa via mig eller Bokus/Adlibris. Se länk nedan.

1. Hitta rätt nätverk
Beroende på vilken fråga som engagerar dig och du vill påverka behöver du bygga ett nätverk. I din bekantskapskrets finns säkert personer som vill driva samma fråga som du. Det är viktigt att inte stanna vid personer i din närhet – tänk större. Har du inte ett tillräckligt stort nätverk behöver du skaffa det. Fundera över vilka fler som brinner för samma fråga. Gör en bred efterlysning, använd sociala medier och sprid ordet. Var inbjudande och välkomna de som kan och vill bidra.

2. Omvärldsbevaka
Håll koll på omvärlden. Både i syfte att hitta andra exempel där din fråga fått gehör, men också för att lära så mycket som möjligt i ämnet frågan berör. Mycket debatt och dialog kring politik förs på twitter. Det är effektivt att ta sig tid att undersöka vad som händer i debatten om din opinionsfråga via sociala medier. Jag lärde mig under resans gång hur viktigt det är att ha kontinuerlig koll. Ska man driva opinion måste man hålla koll på nyheter och debattartiklar i nationell media.

3. Var en medkraft istället för motkraft.
Bygg goda relationer och visa den goda viljan så att du inte upplevs som ett hot. Hot bygger murar i stället för broar. Min uppfattning är att man inte ska jobba emot politikerna. Stå för frågan och vad ni vill. Bry dig inte om vem som vill vad politiskt. Bygg förtroende till politikerna så att du kan få till ett samarbete. Politiker har ofta många olika kanaler till nätverk och organisationer. Det ligger också i deras egenintresse att bidra till frågan om de tycker att den är intressant eller ser det som en chans att plocka poäng. Ofta vet de också vilka fler som tycker att det är intressant och kan se om det finns en lucka någonstans. Se framåt! Haka inte upp dig på vem som gjort fel och när, utan vad som kan påverkas och förändras framöver.
Fortsättning följer…

https://www.bokus.com/bok/9789198281866/lat-vart-inland-leva-en-opinion-mot-ett-kluvet-sverige/

Så tar du debatten. Del 2 i opinionskolan
De fattiga och den rika