Några minuter i SVTs morgonstudio

26 augusti, 2019

I dagarna är det ett år sen jag var med i SVT s morgonstudio med anledning av Landstormens manifestation inför valet 2018. På sätt och vis kan man tänka att det är passé men budskapet jag lyckades få fram är värt att upprepa. Nämligen min övertygelse om att vårt kluvna Sverige inte beror vilken regering vi har haft eller har. Utan orsaken till att våra gles- och landsbygder är på väg att dö svältdöden beror på strukturella problem i svensk politik.

Här är jag uppsminkad inför mina minuter i direktsändning. Det var en trevlig men pirrig stund.

T ex att man kanaliserar regionalpolitik via län, när man istället borde bygga politiken på skillnaderna mellan kust och inland. Mellan tillväxtzoner och avfolkningsbygder med hänsyn till demografi och geografi. Det är väl egentligen ganska självklart kan många av oss medborgare tycka. Och på tal om medborgare och medborgarinflytande ser jag också det som en mycket angelägen fråga, vilket jag tog upp i morgonstudion.

Det behövs ett folkligt tryck, en känsla av att vara med i samhällsbygget och minst lika viktigt behöver vi en politik som tar vara på idéer som uppkommer där människor och entreprenörer tar saken i egna händer. Att inte ta vara på innovationer är ett enormt slöseri och för att attrahera unga in i politiken behöver man bryta invanda mönster som bygger på ideologier. Sverige behöver en uppdaterad demokrati med ökad transparens och fler möjligheter att påverka för att inte gå samma väg som andra starkt polariserade länder.

För ett år sen fick jag chansen att tala ut några minuter i SVT och jag hoppas många fler får chans att tala om sådana här angelägna frågor i riksmedia. Det vill säga problemen med svensk politik bortom partier, ideologier och regeringskonstellationer. Sådant som inte har plats i regeringsöverläggningar och som ingen känner sig manad att ta i vilket är mycket oroande. Vi behöver nämligen inte enbart värna vår demokrati. Vi behöver uppdatera den som den senaste demokratiutredningen också visade på.

Kontakt med media. Del 3 i opinionsskolan