Det är dags att ta ansvar!

13 september, 2018
Kategori:

Jag ska ärligt medge att jag är trött. Trött på politiska debatter och på att oroa mig för hur landet Sverige ska styras nu och i framtiden. Trött på att behöva fightas mot högerextremisternas framfart och dess utrymme i media, såväl traditionella som digitalsociala .Trött på att vara en av alla som oförtröttligt och envist kämpar för ett land i balans. Ett land där allas lika värde är givet och där vi som väljer att leva i andra delar av Sverige än regionhuvudstäderna värderas lika som de som aldrig tagit sig därifrån.

Valrörelsen var en tid av spekulationer kring hur valet skulle gå och kring vilka som skulle tänkas kunna samarbete och inte. Valrörelsen var också en tid av politisk propaganda från alla som ville skapa rubriker, delningar och flest antal likes.

Kanske vore det ok om det kunde stanna där. Men så blev det inte. Det politiska spelet fortsätter med media som ivriga påhejare. Men det jag tror man missar är att vi som direkt påverkas av spelet vill se rent spel utan otillbörliga citat av dem som söker makt för att leda vårt land. Den senaste tidens samhällsutveckling visar att det numera behövs helt nya spelregler för att skapa en starkare regering som kan ta ansvar över vårt alltmer otrygga och polariserade land.

VK:s Ola Nordebo beskriver det väl i en av sina krönikor:

”Sverige har nu, likt ett antal andra europeiska länder, ett stort främlingsfientligt parti i riksdagen som fortsätter att växa från val till val, med allt vad det betyder i form av normalisering, större resurser, möjlighet till nyrekrytering och ökat genomslag. De övriga partiernas strategier för att bromsa den utvecklingen, inom ramen för den gamla blockpolitiken, har misslyckats kapitalt.”

”Det är dags att bryta det mönstret och inleda en ny epok i svensk inrikespolitik, i insikt om det hot som sverigedemokraternas ökande makt innebär och i erkännande av att den gamla blockpolitiken inte längre har varken svar eller trovärdighet kvar.

Nu står Sverige inför en av de mest komplicerade regeringsbildningarna i modern tid.

Det vore ett historiskt misstag att fortsätta hållningen från de två senaste mandatperioderna, att de traditionella, sargade blocken ska upprätthållas till varje pris, trots att det gör inrikespolitiken hämmad, kortsiktig och destruktiv på ett sätt som enbart gynnar populistiska krafter”

Tack Ola Nordebo för att du skriver det så många av oss känner men inte kan sätta ord på .

https://www.vk.se/plus/2484322/nordebo-sok-samarbete-over-blockgransen

Fördomar som polariserar vårt land
Urbaniseringen är ingen naturlag