Grupparbete: Jordbrukspolitik

27 juli, 2015
Kategori:

Utvecklingen har inneburit att stora skaror människor har blivit tillgängliga för andra jobb i samhällsekonomin. Personer som förut behövdes för att sätta potatis, hässja hö, mjölka kor och vakta getter, kan istället gå i skolan, jobba som läkare, brobyggare eller professionella dansare.

Läs mer

”Jordbruket är en improduktiv sektor”

24 juli, 2015
Kategori:

Jordbrukspolitik och regionalpolitik är några av de få politikområdena som EU-länderna har en gemensam budget för. Övriga politikområden har länderna egna budgetar för. Att förfasas över att så stor del av den gemensamma budgeten går till jordbruket är som att förfasas över att en så stor del av det egna hushållets matbudget går till att köpa mat.

Läs mer