Det som skiljer människor och djur

7 december, 2016
Kategori:

När jag växte upp hörde jag då och då, att en sak som skiljde människor från djur var förmågan att använda verktyg. Det är kanske en ganska god approximation, men ingen regel som inte har något undantag. Det finns en del exempel på djur som faktiskt använder enklare verktyg – en sten för att slå…

Läs mer

Kritik mot den fria marknaden

23 december, 2015
Kategori:

Det är ganska vanligt med invändningar och kritik mot fria marknader som bygger på följande två påståenden: Väl fungerande fri marknad bygger på att människor agerar rationellt Väl fungerande fri marknad bygger på att alla aktörer har samma information Jag skulle påstå att inget av dessa argument väger särskilt tungt. För att kunna använda det…

Läs mer

Rundbalar och kapitalism

23 juli, 2015
Kategori:

När jag nu samlar ihop alla de rundbalar som blivit gjorda så känner jag ödmjukhet. Ödmjukhet inför att få vara en liten del i denna långa kedja av frivilligt och egennyttigt samarbete med människor som jag aldrig har träffat.

Läs mer