Det finns ingen lågprismarknad, bara en mervärdesmarknad

4 januari, 2016
Kategori:

Begreppet ”mervärde” används ganska ofta i den Svenska lantbruksdebatten. Därför kan det kanske vara intressant att fundera på ordets betydelse. Värdebegreppet har varit, och är fortfarande, en aning förvirrat i den ekonomiska teorin och det finns lite olika sätt att se på begreppet. Ett sätt att se på vad som är en varas rätta värde…

Läs mer