Radio Bonde avsnitt 10: Klimatet med Peter Stilbs

17 december, 2015
Kategori:

Det är dags för avsnitt tio i min podradioserie. I detta program samtalar jag med Peter Stilbs, professor emeritus i Fysikalisk kemi vid KTH. Samtalet kom att handla om de grundläggande processer som påverkar klimatet. Om koldioxid, vattenånga och metan. Ett av många intressanta sidospår kom att handla om Sveriges energisystem och vattenkraftens roll som reglerkraft…

Läs mer

Klimatet och jordbruket i retrospektiv

1 december, 2015
Kategori:

Få näringar är så långsiktiga som jordbruket. De investeringar som görs i åkermarkens bördighet görs på så lång sikt, att det ofta är först nästa generation som får skörda frukterna av mödan. Ingen näring är heller så ”platsbunden” som jordbruket. En jordbrukare har bundit sitt kapital i mark och byggnader som inte kan flyttas när…

Läs mer

Kungen föreslår – jag räknar

22 november, 2015
Kategori:

Hans Majestät Konungen föreslog följande i Svenska Dagbladet, i deras artikelserie om klimatförändringarna: ”– Man skulle förbjuda alla badkar. Tänk vilken grej.” Ja, tänk vilken grej! Jag tänkte försöka räkna ut vilken ”grej” det verkligen skulle vara och vilken effekt det skulle få. Jag vill redan nu säga att mina beräkningar inte är någon exakt vetenskap…

Läs mer

Klimatfrågan med två tankar i huvudet.

17 oktober, 2015
Kategori:

  Jag har följt klimatfrågan med stort intresse sedan 2007, ungefär. Framför allt har jag varit intresserad av frågan om klimatkänslighet och återkopplingsmekanismer. Klimatkänsligheten är frågan om hur stor temperaturökning som kan förväntas när andelen koldioxid ökar i atmosfären. Det mått som brukar användas är,  hur mycket temperaturen ökar då andelen koldioxid fördubblas.  Det innebär att…

Läs mer