Nära döden?

7 juli, 2015
Kategori:

Så det kanske inte är vi bönder som har en felaktig självbild, eller de konsumenter som gärna väljer det närproducerade som har en felaktig bild av jordbruket. Det kanske är att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet, som är fel.

Läs mer