Agenda 2030 angår oss alla

1 november, 2018

Agenda 2030. Alla ska med. Alla kan bidra. Visst är det fint.
Agenda 2030 är FNs generalförsamlings historiska resolution för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Det finns 17 olika mål och om vi alla inser allvaret med detta så finns det något för alla beroende på vad som engagerar en och vad man drivs av. Igår gjorde jag testet som finns för att ta fram vad som passar bäst för just mig. Om ni vill kan ni göra detsamma via länken längst ner.
Mitt främsta mål är det som handlar om fredliga och inkluderande samhällen där delmål 16.7 känns mest relevant. Nämligen att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Agenda 2030

Jag är nämligen säker på att det är vägen mot mer hållbara samhällen, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Att inkludera medborgare i beslutsfattande och att stärka banden mellan medborgare, det lokala näringslivet och civilsamhället gör att fler känner sig inkluderade och därmed motiverade att bidra till sina egna livsmiljöer.
Det är inte bara logiskt utan också mycket smart av en dem som sitter på makten att se sig som en del av folket än något annat. Trots det så är det flesta representativa beslutsfattande fyllt med hierarkier och barriärer som verkar mot det motsatta. Nämligen en känsla av att inte vara en del av samhället som leder till misstro och banar väg mot ett alltmer individualistiskt samhälle.
Ja, ja nog tjatat om resultatet från mitt test. Ta chansen att göra det du med. Tänk om alla gjorde detta och vi sen kunde sammanföra oss som vill åt samma håll för vissa möten och blanda friskt för andra möten i syfte att vi alla tillsammans når de globala målen. Det hänger nämligen på oss alla att vi ska skapa en mer hållbar värld.

http://www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu/

Jag vill berätta för dig pappa
Vi trivs i Norrlands inland