Att leta syndabockar släcker inga bränder

19 juli, 2018

Vatten. En av de största anledningar till krig i vår världshistoria som vi i vårt neutrala land fått anledning att fundera över. Kris. För en tid sen fick vi en folder i brevlådan om hur vi ska agera när krisen kommer. Nu är den här. Nu behövs mer vatten. Nu behöver vi mobilisera oss och dela på vatten. Nu brinner det som om det vore krig och vi prövas i hur vi kan komma att agera om så vore. Men vad är det som händer?

Tjärn i Lycksele

Jo, vid sidan av alla som drabbas, alla som kämpar, alla som flyr sina hem och alla som ställer upp villkorslöst med allt som behövs finns tydligen behovet av att ställa olika regeringar mot varandra. Plocka politiska poäng. Ställa stad och land mot varandra. Jämföra nyheten med utslitna rulltrappor i Stockholms tunnelbanor med att det brinner ute i våra landsbygder.

Jag blir beklämd. Måste allt handla om politik? Nu när vi behöver enas och stötta varandra. Nu när vi antingen är med och hjälper till, eller ängslas på distans och lider med det drabbade. Nu när vi är mitt i, men också behöver förbereda oss för efterverkningarna av allt detta. Allt som brinner och allt som torkar bort. Korna som skulle ge oss mjölk men som nu blivit kött eftersom de skulle svälta ihjäl kommer att påverka oss alla.
Initiativ som att butiker enbart säljer svenskt kött för att stötta känns gott. Vi måste hjälpas åt. Bregottpaketen kommer att bli dyrare så också mjölken, men för det får vi inte sluta köpa det svenska, vi som har råd. Värden av skog är borta. Hur det påverkar vårt land vet vi ännu inte. Men att det är många skogsägare som drabbas kan alla förstå.

Mitt i allt detta är jag också kritisk, men min kritik går inte att rikta mot en enskild regering. Det är något med Sverige som är alltför byråkratiskt. Det tar för lång tid. Beredskapen måste tydligen prövas för att se att den är under all kritik. Vi måste rusta upp. Vi måste vara på tårna för sådana här händelser. Att sända ut foldrar till oss medborgare via myndigheten för samhällsskydd och beredskap och samtidigt visa på allt för långa ledningar när det gäller att vara beredd på en nationell katastrof som dessutom gick att förutspå. Extrem torka ger ökad risk för bränder. De vet vi.

Redan innan denna hetta och dessa allvarliga bränder så kunde vi som hänger med i samhällsutvecklingen inse att vi är på väg mot ett valresultat som troligen inte ger en starkare regering än den vi nu har. Denna katastrof har inte gjort att det blir mindre oroligt hösten 2018. Det gäller att vi håller ihop.

Skogen ger mig liv
Vi behöver fler Saravarelser