Att nedmontera en plats

3 januari, 2019

Företeelsen om att en stat månar om sin befolkning är känd genom historien. Något som vi medborgare gärna vill tro men vars tro börjat genomsyras av tvivel på grund av avsaknaden av långsiktig och lokalanpassad politik. Tro och tvivel låter nästan som något taget från bibeln vilket i och för sig inte är fel eftersom vi människor alltid har haft behov av att tro på något att känna tillit till.
Det svenska välfärdssamhället har förändrats över tid beroende på vilken politisk åskådning som dominerat. Och vi medborgare har lyssnat till hur det vinklas utifrån ideologiska debatter om graden av rättigheter och skyldigheter vi bör ha gentemot staten.

Brevlådor i Boksjödalen

Om man googlar på välfärdsstater hittar man olika typer som till exempel benämns som liberala, konservativa och universella. Men jag tänkte inte gå in på det, utan istället problematisera vad som händer när vårt välfärdssamhälle krackelerar. När våra likvärdiga medborgerliga rättigheter inte längre är grunden för samhällsbygget. Inte som det verkar i alla fall.

För mig som lever i delar av Sverige där servicen monterats ner likt en rännil i ivern att effektivisera och bli bäst på att hålla budgetar, är den här utvecklingen osmaklig. Dessutom påverkar det vårt land mycket mer än någon i regeringsställning verkar ana, eller ha modet att stå upp för.

Nu är vi i ett politiskt Stand by läge. Regeringsbildningen har blivit en maktkamp där alla förlorar och som riskerar att vi medborgare fortsätter tappa tilltron till staten och det politiska systemet.

Även en måttligt samhällsintresserad inser att det finns ideologiska skiljelinjer i graden av statligt ansvar när det gäller service och trygghet. Men vi inser också att likvärdig samhällsservice bör gälla oberoende var vi bor i så lång utsträckning som möjligt. Att nedmontering betyder orättvisa. Att orättvisa leder till brutet samhällskontrakt.
Tänk om nästa, eller då nästa regering inser vad bibehållen och anpassad service kan leda till. Att det är grunden i våra samhällen. Och om inte för rättvisans sak, så för att det skapar fler livaktiga samhällen runt om i vårt land istället för överfulla städer i kustbanden.

Den älskade palten
Ett nytt år att ta vara på