Ett nytt år att ta vara på

30 december, 2018

Nu har vi snart ett år av våra liv till ända. Ett år fyllt med både glädje och sorg, positivt och negativt som livet är. Varken mer eller mindre. Det fina är dock att det alltid finns möjlighet att göra det bästa av livet och ingen annan har som Ida Boström visat vad det innebär. Hon har genom sitt sätt att tackla den svåra cancersjukdomen och dess 8 åriga förlopp plogat vägen för oss andra att se det goda i livet. För det kommer vi att vara henne evigt tacksamma. TACK IDA BOSTRÖM!

Nu tar vi ett kliv mot 2019

Nu står vi inför ett nytt år och för de allra flesta innebär det något hoppfullt. Ett nytt år ger goda möjligheter att ta en ny väg, ompröva tidigare beslut eller starta om. Nu menar jag inte de klassiska nyårslöften som ges och bryts under samma vecka utan att verkligen ta sina känslor inför livet på allvar. Och dessutom börja tala om dessa känslor inför andra. Att inte hålla inne med vem man är för att anpassa sig till sin partner eller sin arbetsgivare etc. Livet är för skört för det. Det fick jag bli varse för ett par år sedan när jag fick min cancerdiagnos. Men med den kom kraften att bli mer av mig själv. Att inte vänta på min tur, eller nått.

Alla relationer blir stärkta av att man är ärlig med varandra även om det som handlar om grundläggande värderingar. Säkert har många äktenskap gått i kras när barnen växt upp och man börjar fundera vem man egentligen är. Tråkigt nog tänker man att det är naturligt när de stressiga åren med småbarn och tonåringar är över, när det egentligen handlar om en positiv och framåtsyftande medelålderskris. Att helt enkelt (men också svårt) hitta sig själv.

Inför 2019 har jag stora förhoppningar att kunna leva på mitt opinionsbildande. Våga hoppa längre och ta fler steg mot min ambition att göra livet bättre både för mig och mina medmänniskor.

Gott Nytt År kära läsare och medkämpar i för att sammanhållet och hållbart Sverige!

Här kan ni läsa om Ida Boström som jag vill tillägna denna nyårshälsning

https://www.vk.se/2605170/idas-sista-sekunder-i-livet-var-precis-sa-som-hon-ville-ha-dem

Att nedmontera en plats
Jag och Sara Lidman