Bortglömd, förbigången och överkörd

28 april, 2018

Det skriks för lite, Det skrivs för lite och det visas för lite.

Landet utanför känner sig inte delaktiga och heller inte informerade. Mediabevakningen har som så mycket annat trappats av i takt med urbaniseringen. Känns tjatigt att ta upp men det är sant och det måste fortsätta påpekas. Kanske en miljon gånger.

www.retorikiska.se

Frågan om stad och land har att göra med makt vilket får mig att tänka på vilka härskartekniker som brukar användas i maktrelationer. Den tanken ledde mig osökt in på Berit Ås som skrivit den uppmärksammade boken om härskartekniker och som fyller 90 år i år. Hennes arbete är väl värt att både uppmärksamma och lyfta och det passar utmärkt in i frågan och ett sammanhållet Sverige.

En av härskarteknikerna som Berit Ås tar upp är osynliggörande. Osynliggörande försiggår när man blir bortglömd, förbigången eller överkörd.

Ofta diskuteras osynliggörande i maktförhållanden mellan män och kvinnor men det är lika rätt när det gäller stadens maktförhållande till landsbygden. För hur ofta har vi inte blivit bortglömda när det gäller ansträngningar för att ta fram metoder som utjämnar skillnader mellan stad och land och hur många gånger har vi inte blivit överkörda när staten centraliserar eller när landstingen rationaliserar?

Arkivbild Vilhelm Stokstad/TT

Att osynliggöra vad som händer på mindre samhällen och orter genom att dra ner på bevakning är en orsak till vårt kluvna Sverige. Det gör nämligen att vi som bor i dessa landsändar inte känner igen oss i det som skrivs och heller inte delaktiga i samhällsbygget. Dessutom är det så att när vi protesterar över att bli överkörda så framställs vi som gnällspikar och mindre vetande. Tänk vad allt detta gör med vår självbild. Hur vi ser på oss själva i förhållande till omvärlden.

Maktförhållandena mellan stad och land verkar heller inte att göra med vilken regering vi har. Det är djupt rotat och det handlar mest om okunskap vilket tidigare förkämpar för Norrland så förtjänstfullt försökt bära fram till dem i regeringsställning.

Det finns fyra härskartekniker till som jag kommer att ta upp till diskussion i den här bloggen. Kanske vore det värt att ordna ett event kring Berit Ås arbete kopplat till vårt kluvna Sverige?  

 

 

Det brinner ute i bygderna
Därför engagerar jag mig