Därför behövs Landstormen

29 maj, 2018

Mycket är skrivet om hur regionalpolitiken har förändrats de senaste decennierna. Det finns en rad faktorer som gör att vårt land allt tydligare har indelats i stad och land, istället för den helhet beroende av varandra som det egentligen är.
Mycket har skrivits, utredningar har gjorts, forskning har visat men fortfarande så är vårt land på väg mot en ökad polarisering mellan stad och land och mellan makten och medborgarna. Vi behöver göra något åt detta. Och det är nu.


Jag har bott i en bygd vars resurser blivit allt mindre i takt med att jag blivit äldre. Jag märker tydligt att mina barn till exempel har ett smalare utbud av både aktiviteter och gymnasieprogram. En del beror på skeenden i samhällsutvecklingen som till exempel att det fanns mycket mer av ideellt arbete på det 70 tal som jag växte upp i. Andra påverkansfaktorer är urbaniseringen och att marknadens krafter tagit överhand i takt med globalisering och urbaniseringen.
Som sagt orsakerna är många och sambanden dessemellan är ännu fler. Rent komplext faktiskt. Klart är också att orsakerna har att göra med mycket mer än vilken regering vi har. Med det menar jag att det finns andra orsaker till vårt kluvna land än det som har att göra med parti- och blockpolitik. Och eftersom vårt demokratiska system är byggt på val vart fjärde år till partier som vill locka oss väljare med den politik som känns mest attraktiv så anpassas den efter krafter och förutsättningar som är stadsnära. Inget konstigt med det, men däremot är det mer än konstigt att man inte inser att detta leder till splittring för eller senare.
Det orsaker jag pratar om och som saknar partifärg är strukturer, normer och retorik. Andra faktorer är också människors känslor av att vara en del i samhället med lika rättigheter och känslan av att vara delaktiga i samhällsbygget. Sådana viktiga faktorer som att det är lönt att rösta och engagera sig i sin hembygd.
Landstormen behövs likt fyren som ger sikt i stormen så att riktningen blir rätt. Landstormen är en medkraft som bygger på solidaritet, delaktighet och öppenhet där alla som delar uppfattningen att vi behöver göra en kursändring i svensk politik kan gå med.

Den maximalt rörliga arbetskraften
Ökad brist på tillit är ett hot mot demokratin