En blogg för påverkan

14 april, 2018

Hej!

Jag heter Malin Ackermann och hoppas ni ska känna er välkomna till min blogg för ett sammanhållet Sverige.

Här kommer ni att få läsa om min väg från engagerad medborgare till demokratiaktivist. Jag kommer att berätta om mina egna upplevelser av att bo i en kommun som krympt under hela min livstid och hur det påverkat mitt och andras medborgares liv.

Sedan den 15 mars 2015 har jag bedrivit opinion mot det kluvna Sverige. Det började med en kamp mot Skatteverkets aviserade nedläggning av 9 kontor i mindre städer, varav ett i min hemstad Lycksele. Efter den kampen som vi lyckligtvis vann har jag fortsatt mitt stretande för ett land i balans och med lika rättigheter att bo och leva både i stad och på landsbygden.

pressmeddelandet

Jag är nämligen rätt trött på det eviga tjatet om var det är bättre att bo, eller ännu värre var den lyckade människan bor. Vi är nämligen alla medborgare med lika rättigheter till välfärd så långt det går. Att en del uppskattar att bo i staden medan andra närmare naturen och i mindre samhällen beror ofta på vilket ursprung vi har och vad vi uppskattar här i livet. Att det ständigt ska jämföras förstår jag inte och jag är måttligt trött på att bli betraktad som den som inte kom iväg. Den som blev kvar.

Ni kommer också att få följa min gestaltning av Sara Lidman i en kommande dokumentär. Det är en fin historia hur det kom sig att jag fått denna möjlighet och vad jag avser göra av den.

Även denna blogg syftar till att bilda opinion och jag vill gärna påverka tillsammans med er läsare. Tills nu har jag fått mycket bekräftelse på att jag skriver som människor känner sig och har god insikt i vad som händer med bygder där människor känner sig övergivna av staten. Ni får gärna kontakta mig med frågor som ni vill få belysta så länge det handlar om sådant som jag kan stå för.

 

demokrati

Jag är oerhört tacksam för möjligheten att blogga via LAND. Min drivkraft har helt att göra med att värna andra och vår demokrati. Min förhoppning är att den här bloggen ska öka mina möjligheter att påverka genom att ni läsare delar det ni anser behöver spridas.

Välkommen att följa och delta i mitt fortsatta opinionsbildande för Stad och Land – Hand i hand

Innovationer i glesbygd